Wiadomości

Interwencja Adama Abramowicza w sprawie cen gazu dla MŚP


W związku z przekazaniem do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r., w dniu 29 listopada 2022 r. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Adam Abramowicz wystosował pismo do Przewodniczącego Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, Pana Marka Suskiego z apelem o uwzględnienie ochrony przedstawicieli sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw przed negatywnymi konsekwencjami wzrostu cen gazu. 

Pismo wraz z przywoływanymi załącznikami jest dostępne na stronie internetowej Biura Rzecznika MSP

 

Źródło: Biuro Rzecznika MSP

Wróć