Prawo

ITD stanie się formacją mundurową


Rada Ministrów przyjęła 8 grudnia 2023 r. projekt ustawy o Inspekcji Transportu Drogowego, który ma na celu zwiększenie efektywności zarządzania tą służbą, a przez to podniesienie poziomu efektywności realizowanych przez nią działań.

Nowe rozwiązania pozytywnie wpłyną na skuteczniejsze wykorzystanie potencjału kadrowego Inspekcji, w tym umożliwienie dyslokacji funkcjonariuszy oraz prowadzenie kontroli drogowych, także w pełnym zakresie w porze nocnej, w niedziele i w święta. Projektowane przepisy umożliwią sprawną intensyfikację działań kontrolnych na polskich drogach w określonym miejscu i czasie, np. w przypadku lokalnie występujących negatywnych zjawisk związanych z ruchem samochodów ciężarowych lub łamaniem przepisów przez nieuczciwie działających przewoźników drogowych, w szczególności z państw trzecich spoza UE.

- Potrzeba sprawnego działania funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego ma szczególne znaczenie w przypadku sytuacji nagłych i nieprzewidywalnych. Sprawne zarządzanie profesjonalnie przygotowanymi funkcjonariuszami Inspekcji, pozwalające na bezpośrednie reagowanie na zaistniałe zdarzenia, korzystnie wpłynie na skuteczność przeprowadzanych kontroli, a tym samym na ochronę krajowego rynku wewnętrznego przewozów drogowych przed nieuczciwą konkurencją - powiedział minister infrastruktury Alvin Gajadhur.

Najważniejsze rozwiązania:

  • przekształcenie Inspekcji Transportu Drogowego w umundurowaną formację,
  • nadanie inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego statusu funkcjonariuszy, tak jak jest to obecnie przewidziane w odniesieniu do pozostałych służb kontrolnych dokonujących kontroli przewozów drogowych,
  • uregulowanie w sposób kompleksowy pragmatyki służbowej pracowników Inspekcji Transportu Drogowego,
  • umożliwienie swobodnej alokacji funkcjonariuszy na obszarze całego kraju oraz prowadzenia skoordynowanych i kompleksowych kontroli drogowych i kontroli w siedzibie przedsiębiorcy.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Wróć