Wiadomości

Jak uzyskać koncesję na obrót paliwami ciekłymi? - pakiet informacyjny UREW marcu 2010 r. w Urzędzie Regulacji Energetyki powstał nowy Pakiet informacyjny dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą polegającą na obrocie paliwami ciekłymi.

Dokument ten dostępny jest na stronie internetowej dla przedsiębiorstw energetycznych w zakładce Koncesje. Zainteresowani moga się z nim zapoznać również pod poniższymi linkami:

- URE Pakiet Informacyjny (OPC) dotyczący działalności gospodarczej, polegającej na obrocie paliwami ciekłymi

- Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o udzielenie koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy – Prawo energetyczne, uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: obrotu paliwami (w tym paliwami ciekłymi) lub energią, z wyłączeniem: obrotu paliwami stałymi, obrotu energią elektryczną za pomocą instalacji o napięciu poniżej 1 kV będącej własnością odbiorcy, obrotu paliwami gazowymi, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 100 tys. EUR, obrotu gazem płynnym, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 10 tys. EUR oraz obrotu ciepłem, jeżeli moc zamówiona przez odbiorców nie przekracza 5 MW.

Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz obrotu biopaliwami podlegają temu samemu reżimowi prawnemu, jak przedsiębiorcy, których przedmiotem wykonywanej działalności są paliwa ciekłe.

(op. zp)
 


źródło: URE

Wróć