Wiadomości

Jakie korzyści z Jednolitego Pliku Kontrolnego


Czym jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK), na jakich zasadach działa i kto będzie go stosować?  Wyjaśniał to wiceminister finansów, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Wiesław Jasiński podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Finansów, która odbyła się 9 marca 2016 r. Tego dnia opublikowano struktury logiczne JPK, które od lipca 2016 r. będą stosowane wobec tzw. dużych podmiotów.

Minister Wiesław Jasiński podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Finansów w dniu 9 marca 2016 r. przedstawia założenia koncepcji Jednolitego Pliku Kontrolnego.

„Efektem wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego będzie skrócenie czasu kontroli, zmniejszenie jej uciążliwości oraz obniżenie kosztów. Działania te mają za zadanie zarówno ochronę systemów podatkowych, jak i zapewnienie warunków uczciwej konkurencji podmiotom działającym zgodnie z prawem" – powiedział Wiesław Jasiński, wskazując na korzyści wynikające z wprowadzenia JPK.

Lepsza komunikacja między podatnikami

JPK usunie bariery w przekazywaniu danych elektronicznych, co umożliwi uzyskanie nowego mechanizmu kontroli wewnętrznej w firmach. Pozwoli to na monitorowanie pracy służb księgowych oraz wykorzystanie struktury zestawienia faktur jako narzędzia w komunikacji między podatnikami. Możliwe stanie się też przekazywanie zestawień faktur w formacie xml i zautomatyzowanie ich księgowania.

Szybsza weryfikacja danych podatkowych i niższe koszty

Dodatkową korzyścią dla podatników oraz administracji będzie automatyzacja weryfikacji danych podatkowych. Przyspieszy to przeprowadzenie czynności sprawdzających i kontroli oraz potwierdzanie prawidłowości rozliczeń. Pozwoli również na sprawniejsze ustalenie nieprawidłowości, a tym samym na skuteczniejsze przeciwdziałanie nieprawidłowościom, takim jak wyłudzenia VAT czy unikanie opodatkowania. W konsekwencji JPK umożliwi lepszą obsługę podatników, ale też skuteczniejsze reagowanie na te zjawiska , które stanowią zagrożenie dla systemów podatkowych. Chodzi m.in. o przestępstwa karuzelowe czy przerzucanie dochodów do rajów podatkowych.

Z kolei ujednolicenie procedur sprawdzających i kontrolnych przełoży się na efektywniejsze zarządzanie zespołami, które realizując czynności kontrolne. Nie bez znaczenia będzie też obniżenie kosztów związanych z coraz szerszym stosowaniem dokumentacji w formie elektronicznej.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów

WIĘCEJ: czytaj w kwietniowym wydaniu miesięcznika „Paliwa Płynne”

Jeżeli chcesz być na bieżąco z branżą, odwiedź też koniecznie XXIII Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2016, 11-13 maja 2016 r. EXPO XXI Warszawa    

(opr.zp)

Wróć