Wiadomości

Jubileusz 70-lecia ITS


Obchody Jubileuszu 70-lecia działalności naukowo-badawczej Instytutu Transportu Samochodowego zorganizowano w Centrum Nauki Kopernik. W wydarzeniu, oprócz obecnych pracowników Instytutu, wzięli również udział przedstawiciele Rady Naukowej ITS oraz goście z nadzorującego Instytut - Ministerstwa Infrastruktury, w tym:

Pani Małgorzata Kuźma, Dyrektor Generalna, Ministerstwo Infrastruktury
Pan Maciej Michałowski, Dyrektor Biura Ministra, Ministerstwo Infrastruktury
Pan Konrad Romik, Dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury
Pan Andrzej Nejmanowicz, Z-ca Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury
oraz członkowie Rady Naukowej ITS powołani przez Ministra Infrastruktury i Ministra Nauki:

Pan prof. dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, Wiceprzewodniczący Rady Naukowej ITS, Akademia Sztuki Wojennej,
Pan dr inż. Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego wraz z Panią Klaudią Podkalicką, Z-cą Głównego Inspektora Transportu Drogowego,
Pan dr inż. Jerzy Kleniewski, Radca Generalny w Ministerstwie Infrastruktury,
Pan Mirosław Czech, Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie
Pani prof. dr hab. inż. Ilona Jacyna Gołda, Politechnika Warszawska
Pan prof. dr hab. inż. Dariusz Mazurkiewicz, Politechnika Lubelska
Pan prof. dr hab. inż. Piotr Orliński, Politechnika Warszawska
Jubileuszową uroczystość poprowadził prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego.

– Choć od momentu rozpoczęcia przez ITS działalności mija 70 lat, to główne zadania statutowe, tj. prowadzenie działalności naukowo-badawczej na rzecz transportu samochodowego, na przestrzeni tego czasu pozostają niezmienne. Obecnie Instytut jest aktywny w kilku obszarach, które bez wątpienia można nazwać sztandarowymi. Obejmują one zadania szczególnie ważne dla planowania i realizacji polityki państwa, których realizacja jest konieczna dla zapewnienia m.in. bezpieczeństwa publicznego oraz poprawy jakości życia obywateli.

W wielu z tych dziedzin Instytut Transportu Samochodowego jest krajowym liderem i posiada unikalne w Polsce kompetencje. Zdobywane przez kilkadziesiąt lat doświadczenie i rezultaty prac, unikatowa w skali kraju kadra oraz zaplecze laboratoryjne sprawiają, że Instytut jest cenioną i rozpoznawalną jednostką naukowo-badawczą nie tylko w Polsce, ale także w Europie, stanowiąc merytoryczne wsparcie administracji publicznej, w tym przede wszystkim resortu odpowiadającego za kształt i kondycję polskiego transportu - resortu właściwego ds. transportu.

Przy tej okazji chcę zwrócić szczególną uwagę na wkład w wymienione osiągniecia byłych i obecnych pracowników ITS (w tym moich poprzedników), bez których codziennego zaangażowania i wysiłku, nie mógłbym dzisiaj chwalić się licznymi osiągnięciami, a Instytut pozostałby jedynie budynkiem.

Cała relacja z uroczystości dostępna pod linkiem https://www.its.waw.pl/11306,pl,Jubileusz-70-lecia-ITS.html

Źródło: ITS 

Wróć