Wiadomości

Jutro ostatni dzień na rozliczenie podatku CIT za 2021 rok


  • 30 czerwca 2022 r. upływa termin rozliczenia rocznego podatku za 2021 r. dla większości podatników podatku dochodowego od osób prawnych.
  • Przesunięty został jednak termin złożenia deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT-8E).

Przypominamy, że 30 czerwca 2022 r. upływa termin:

złożenia zeznania o wysokości dochodu (poniesionej straty) i zapłatę podatku (CIT-8, CIT-8AB).


Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych do 30 września 2022 r. został przedłużony termin na złożenie deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT-8E). Rozporządzenie wchodzi w życie 30 czerwca 2022 r.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Wróć