Działania Izby

Już dziś zarezerwuj stoisko na XXIII Międzynarodowych Targach STACJA PALIW 2016!

Szanowni Państwo, w imieniu Polskiej Izby Paliw Płynnych serdecznie zapraszam na XXIII Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2016, które odbędą się w EXPO XXI Warszawa, w dniach 11-13 maja 2016 r.

To organizowane przez nas tradycyjnie w Warszawie wydarzenie od lat jest największym i najważniejszym spotkaniem sektora paliwowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Co roku gromadzi całą branżę, będąc największą platformą dialogu między poszczególnymi, tak różnymi uczestnikami rynku paliwowego. To nie tylko miejsce prezentacji najnowszych produktów, infrastruktury czy usług dla operatorów stacji paliw i towarzyszących im centrów motoryzacyjnych, gastronomiczno-wypoczynkowych i handlowych, ale przede wszystkim czas spotkań przedsiębiorców z decydentami kształtującymi realia naszego funkcjonowania, którzy mogą tu wyjaśnić rodzące się wątpliwości czy kontrowersje, wpływające na kluczowe obszary naszej gospodarki: implementację nowoczesnych technologii (zwłaszcza IT), efektywność/energochłonność, bezpieczeństwo. Także miejsce i czas, które wykorzystujemy do podnoszenia świadomości konsumentów – czyli praktycznie wszystkich Polaków, bo przecież bez paliw nasze życie, nie tylko gospodarcze, ale też zwykłe funkcjonowanie każdego obywatela naszego kraju jest dziś praktycznie niemożliwe.

 Targi to nie tylko spotkanie branży Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP), które generują w naszym kraju – proporcjonalnie do swej wielkości – największe wpływy do budżetu. To także kwestia tak bardzo podnoszonego dziś bezpieczeństwa energetycznego kraju. To od kondycji naszej branży, tzw. infrastruktury krytycznej: energetyki, usług finansowych, transportu (w tym sieci logistyki paliwowej) oraz komunikacji, jako najwrażliwszych elementów funkcjonowania każdego państwa zależy przecież ogólny stan gospodarki.

 Od ponad 20 lat Polska Izba Paliw Płynnych jako organizator Międzynarodowych Targów STACJA PALIW skupia przedstawicieli szerokich kręgów różnych segmentów – zarówno rynku paliw, jak i okołopaliwowych. Zachęcam do rozmów z wystawcami i ekspertami. Polecam także zróżnicowany tematycznie program imprez towarzyszących, konferencji i szkoleń. Międzynarodowe Targi STACJA PALIW w Warszawie to również doskonała okazja do spotkań z członkami Rady Izby, którzy na naszym stoisku służą swą wiedzą i pomocą nie tylko kolegom z branży.

 To, jaka będzie Polska i świat, zależy wprost od tego, co robimy teraz. Nie bez kozery taki nacisk kładzie się dziś na sektor B+R: Badania i Rozwój. Potrzeba nam jednak nie tylko innowacyjnych rozwiązań, które będą odpowiadały na potrzeby wciąż zmieniającego się świata, lecz przede wszystkim ludzi, którzy będą je tworzyć i realizować. Stąd na naszych Targach specjalny sektor: Młode Kadry. Zachęcam zarówno do wysłuchania wykładów profesorów, jak zapoznania się z osiągnięciami studentów, bo to najcenniejszy kapitał, jakim dziś dysponujemy.

 Współczesna stacja paliw to jednak dużo więcej niż tylko paliwa. Również sklep z towarami pierwszej potrzeby (tzw. convienience), gastronomia, miejsce wypoczynku i baza noclegowa (branża HoReCa). Potrzeby naszych klientów sprawiają, że poza znajomością szybko zmieniających się wymogów prawa i technologii musimy – jako zarządzający tak kompleksową placówką handlową, jaką jest współczesna stacja paliw – orientować się również w najnowszych trendach tych tak zróżnicowanych branż. Od wielu lat nasze Targi to również największa w kraju wystawa samochodowych myjni, o które właściciele stacji chętnie poszerzają zakres usług oferowanych kierowcom. Przypuszczam, że w tym roku jak zawsze będą to najbardziej kolorowe stoiska.

 Mam nadzieję, że zarówno oferta wystawców, jak i program imprez towarzyszących, konferencji oraz szkoleń pozwolą na podjęcie właściwych decyzji biznesowych, będą inspiracją do rozwoju i doskonalenia form obsługi klienta w naszych firmach i na naszych stacjach. Z kolei naszym klientom – czynnym czy też potencjalnym kierowcom, jak też ich pasażerom, przybliżą problematykę funkcjonowania naszej branży.

Halina Pupacz, Prezes, Polska Izba Paliw Płynnych, Organizator XXIII Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2016

POBIERZ:

Broszura dla wystawcy targowego

Zgłoszenie udziału Targi Stacja Paliw 2016

Regulamin Targów Stacja Paliw 2016

 

Co będzie na organizowanych przez Polską Izbę Paliw Płynnych tradycyjnie w Warszawie XXII Międzynarodowych Targach STACJA PALIW 2016? m.in.:

 

HoReCa i FMCG

 

LOGISTYKA

FLOTA

 

FRANCZYZA

 

PŁATNOŚCI i FINANSE

 

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

 

IT I SECURITY

 

PALIWA I BIOPALIWA

 

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

 

INFRASTRUKTURA PALIWOWA I ENERGETYCZNA

 

MYJNIE - CARWASH

 

Zachęcamy do rezerwacji stoisk ponieważ o atrakcyjnej lokalizacji decyduje kolejność zgłoszeń!

Zgłoszenie udziału


WIĘCEJ NA http://www.targi.paliwa.pl/

Wróć