Prawo

KAS odzyskała 34 mln podatku od firm z branży logistycznej


  • Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) skontrolowała 2 podmioty z grupy kapitałowej z branży transportowo-logistycznej.
  • Wykazywały one wielomilionowe straty podatkowe, jednak w wyniku kontroli złożyły korekty deklaracji podatkowych za lata 2016-2019.
  • Dodatkowo za 2020 rok, oprócz korekty, firmy dopłaciły 34 mln zł podatku z odsetkami.

Urząd Celno-Skarbowy w Opolu przeprowadził kontrole celno-skarbowe w 2 podmiotach, należących do tej samej grupy kapitałowej z branży transportowo-logistycznej. Kontrola dotyczyła podatku CIT za rok podatkowy 2016. W jej trakcie pracownicy KAS ustalili, że podmioty wykazują duże straty podatkowe. Ich bezpośrednim powodem było zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów - w zawyżonej wysokości - wydatków na objęcie udziałów w podmiotach powiązanych.

Straty podatkowe okazały się niższe o 260 mln zł

Dzięki działaniom KAS firmy skorygowały wartość nabytych udziałów, co spowodowało obniżenie wysokości wykazanych przez nie strat podatkowych o ok. 260 mln zł. Kontrolowane podmioty zgodziły się z wynikami kontroli i złożyły korekty deklaracji podatkowych za lata 2016, 2017, 2018 i 2019.

Natomiast za rok 2020 nie tylko skorygowały deklarację, ale dodatkowo dopłaciły podatek wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości ponad 34 mln zł.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

Wróć