Wiadomości

KAS udzieliła ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na 8,1 mld zł


  • KAS wspiera podatników, którzy w związku z pandemią COVID-19 mają trudności z terminową zapłatą podatków.
  • Naczelnicy urzędów skarbowych rozpatrują wnioski o rozłożenie na raty podatku, odroczenie terminu jego zapłaty i umorzenie zaległości podatkowych.
  • Od początku epidemii COVID-19 wydali już ok. 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł.

Krajowa Administracja Skarbowa wspiera podatników, a szczególnie przedsiębiorców i szeroko udziela różnego rodzaju ulg. Od początku epidemii, naczelnicy urzędów skarbowych wydali już ok. 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg w spłacie należności podatkowych na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł. Wnioski uzasadnione sytuacją związaną z COVID-19 rozpatrywane są w pierwszej kolejności  – informuje zastępca szefa KAS Anna Chałupa.

Rodzaje pomocy

Podatnicy mogą zwrócić się do KAS o odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty zaległości podatkowej, a nawet o umorzenie zaległości podatkowej. Mogą również skorzystać z notyfikowanego programu pomocowego COVID-19, w ramach którego nie ma limitów pomocy publicznej, w przypadku spełnienia warunków ustawowych.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, naczelnik urzędu skarbowego może udzielić ulgi, która:

  • nie stanowi pomocy publicznej,
  • stanowi pomoc publiczną,
  • jest pomocą de minimis.

Szczegółowe informacje o zasadach przyznania ulg można uzyskać w urzędzie skarbowym lub w Krajowej Informacji Skarbowej.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

Wróć