Wiadomości

KAS zlikwidowała karuzelę VAT


Pracownicy Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku wykryli łańcuch podmiotów tworzących tzw. karuzelę podatkową wyłudzającą podatek VAT. Jedna z podlaskich firm, która brała udział w procederze naraziła Skarb Państwa na stratę ponad 2,5 miliona złotych.

Pracownicy KAS z Białegostoku przeprowadzili kontrolę w podlaskiej spółce, funkcjonującej na rynku od wielu lat. Spółka rzekomo rozszerzyła profil swojej działalności o handel olejem pochodzenia roślinnego. Faktyczny obrót olejem polegał wyłącznie na przyjęciu faktur wystawionych na jego rzecz i wystawieniu na ich podstawie kolejnych faktur, które były podstawą do wyłudzania zwrotów podatku VAT.

W trakcie postępowania udowodniono również, że spółka realizowała działania w ramach podziału ról w zorganizowanej karuzeli podatkowej, obejmującej m.in. szereg podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w kilku krajach europejskich. W ramach realizacji przydzielonego zadania, nie wymagano od podlaskiej spółki, aby miała styczność z towarem, którego sprzedaż fakturowała. Wszelkie obciążenia związane z logistyką, magazynowaniem, transportem, czy też ubezpieczaniem ładunku przydzielono innym podmiotom uczestniczącym w nielegalnym procederze.Po zapoznaniu się z ustaleniami kontroli, uprzednio złożone deklaracje podatkowe zostały skorygowane. Spółka zwróciła do budżetu państwa ponad 2,5 miliona złotych podatku VAT wraz z odsetkami.

Źródło: KAS (op.pb) 

Wróć