Wiadomości

Kierowcy wybierają paliwo LOTOSU – udana współpraca MF i spółek paliwowych w walce z szarą strefą


Tylko w sierpniu LOTOS zwiększył hurtową sprzedaż paliw o 22 proc. r/r. To m.in. efekt obowiązującego od 1 sierpnia 2016 r. tzw. „pakietu paliwowego” regulującego sprzedaż benzyny czy oleju napędowego.

Dzięki uszczelnieniu podatku VAT rosną wpływy budżetowe i sprzedaż polskich firm paliwowych  – podkreśla Robert Pietryszyn, prezes Grupy LOTOS S.A. – Wszystko dzięki udanej współpracy Ministerstwa Finansów i zarządów spółek paliwowych z udziałem Skarbu Państwa.

Wiele miesięcy rozmów i analiz prowadzonych przez Ministerstwo Finansów i ekspertów sektora paliwowego, w tym przedstawicieli Grupy LOTOS S.A.,  przynosi pożądane efekty. 

Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie na początku sierpnia br., koncesje na import paliw mogą otrzymywać wyłącznie te firmy, które są zarejestrowane w Polsce lub zarejestrowały tu swoje oddziały. Ponadto wprowadzone rozwiązanie zakłada, że VAT będzie płacony w przypadku sprowadzenia do kraju paliwa nabytego wewnątrzwspólnotowo, w ciągu 5 dni. Eksperci z Ministerstwa Finansów przewidują, że dzięki tym rozwiązaniom uda się zasilić budżet dodatkowymi środkami, pochodzącymi z uczciwej sprzedaży paliw.

Tylko w zeszłym roku (wg. szacunków) Polska straciła ok. 10 mld zł z tytułu niezapłaconego podatku VAT od sprzedaży paliw. Dzięki uszczelnieniu rynku, wynikającego z wprowadzenia w życie nowych przepisów, jeden z największych polskich producentów paliw – firma LOTOS – już odnotował znaczący wzrost popytu na swoje produkty. W porównaniu z sierpniem ubiegłego roku firma zwiększyła swoją hurtową sprzedaż o 22 proc. r/r. Co istotne, z produktów LOTOSU coraz chętniej korzystają też niezrzeszone stacje paliw, które kupiły aż o 30 proc. r/r więcej paliw pochodzących właśnie z rafinerii w Gdańsku.

Ze zmian skorzystają nie tylko firmy sprzedające legalnie paliwo i budżet państwa, ale przede wszystkim kierowcy. Dzięki nowym rozwiązaniom, tankując na stacjach paliw, kierowcy mogą być pewni, że kupują benzynę czy olej napędowy najwyższej jakości, od sprawdzonego dostawcy.

To nie koniec zmian. Oprócz wspomnianego tzw. „pakietu paliwowego”, 2 września br., weszła w życie nowa ustawa o prawie energetycznym, która ma wzmocnić transparentność funkcjonowania rynku paliwowego. W nowej ustawie ujednolicono definicję paliw ciekłych, wprowadzono koncesje na przeładunek, uściślono warunki zarządzania koncesjami przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz zapowiedziano powstanie ogólnodostępnej bazy importerów paliw oraz infrastruktury, co w istotny sposób uwiarygadnia ten rynek w oczach klientów

WIĘCEJ czytaj we wrześniowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne" 
Z pełną ofertą Grupy Lotos można było się zapoznać podczas XXIII Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2016, 11-13 maja 2016 r. w EXPO XXI w Warszawie.

Jeżeli szukasz ofert franczyzowych, odwiedź XXIV Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2017, tradycyjnie w maju w warszawskiej hali EXPO XXI.

Wróć