Prawo

Kolejna karuzela VAT wykryta przez podkarpacką KAS


Pracownicy KAS z Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu ustalili, że kontrolowana spółka nie prowadząc działalności gospodarczej wystawiała faktury, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Następnie dokumenty wprowadzane były do obrotu.

„Wykrycie mechanizmu było możliwe dzięki wnikliwej analizie dokumentów, odpowiedniej koordynacji działań oraz skutecznej wymianie informacji w jednostkach KAS. Rozbicie karuzeli wyłudzającej VAT jest kolejnym widocznym sukcesem działającej już niemal rok formacji, jaką jest KAS" – powiedział Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu mł. insp. Andrzej Pasternak.

Podatnik faktycznie nie dokonywał dostaw, ani nie realizował usług, a tylko stwarzał pozory prowadzenia działalności gospodarczej, która polegała na kupnie i sprzedaży paliw. Nielegalny proceder polegał na wyłudzaniu podatku od towarów i usług. Stwierdzona kwota oszustwa sięga blisko 76 mln. złotych. W wykrytej karuzeli podmiot pełnił rolę bufora, to znaczy podmiotu, którego zadaniem było wzmocnienie wiarygodności fakturowanych transakcji.

Źródło: MF (op.pb)

Wróć