Strefa przedsiębiorcy

Kolejne zmiany zmniejszą obciążenie sądów rejestrowych – konferencja „e-KRS sprostać wyzwaniom”


O przygotowywanych w ramach trwającej rewolucji cyfrowej w wymiarze sprawiedliwości nowych przepisach rozmawiano podczas drugiego dnia zorganizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości konferencji „e-KRS sprostać wyzwaniom”. Proces informatyzacji sądownictwa nadal wymaga udoskonaleń. Część projektowanych zmian miałaby wejść w życie w 2023 roku.

Informatyzacja Krajowego Rejestru Sądowego to największe i najbardziej skomplikowane przedsięwzięcie w dziedzinie cyfryzacji polskiego wymiaru sprawiedliwości. Ponieważ jest to proces, e-KRS wciąż jest doskonalony – podkreślali podczas konferencji reprezentanci Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Elektroniczny KRS działa od początku lipca 2021 roku. Poprzez nowy portal udostępniane są e-usługi oraz przeglądarka akt rejestrowych. We wszystkich sądach rejestrowych został wprowadzony System Obsługi Wydziałów KRS, który automatycznie rejestruje wnioski wpływające drogą elektroniczną.

Elektronicznie odbywa się przyjmowanie pism, prowadzenie akt, doręczanie orzeczeń i pism sądowych. Od początku lipca ub. r. przez Portal Rejestrów Sądowych obsługujący e-KRS złożono już prawie 400 tys. wniosków oraz ponad 150 tys. pism. To niezwykłe ułatwienie dla przedsiębiorców i prawników oraz pracowników sądów.

Wiele dokumentów notarialnych już funkcjonuje w systemie eKRS – podkreślał biorący udział w konferencji wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

- Księgi wieczyste są otwarte dla każdego zainteresowanego tym, jaki jest stan prawny konkretnej nieruchomości. Doręczenia pism w tracie procesów są realizowane drogą elektroniczną, opłaty sądowe – także elektronicznie. Coraz więcej usług jest w ten sposób gwarantowanych społeczeństwu – powiedział.

W planowanych zmianach w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym chodzi m.in. o zmniejszenie obciążenia sądów rejestrowych czynnościami podejmowanymi z urzędu (np. uproszczenie postępowań przymuszających do złożenia zaległych dokumentów finansowych), co oznaczać będzie przyśpieszenie rozpoznawania spraw wnioskowych.

Zmiany oznaczać też mają większą skuteczność i przyspieszenie postępowań o rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Doprecyzowane będą także zasady dostępu do danych osobowych zawartych w dokumentach wpływających do sądu rejestrowego i usprawnione przekazywanie przez ten sąd informacji do MSWiA na podstawie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Dzięki nowelizacji rządowego projektu ustawy o KRS ułatwiona zostanie rejestracja i składanie dokumentów do tego rejestru. Chodzi o zamieszczenie wzorców umów i informacji o zasadach rejestracji spółek/oddziałów w BIP na stronie internetowej MS - w języku polskim oraz obcym - zrozumiałym dla największej liczby użytkowników spoza Polski.

Przygotowywany jest też rządowy projekt o Krajowym Rejestrze Karnym. Dzięki temu ograniczona zostałaby m.in. ilość informacji przesyłanych sądom rejestrowym z KRK. Przyjęcie przepisów poprzedzą uzgodnienia międzyresortowe, projekt zostanie też poddany konsultacjom publicznym i opiniowaniu.

Źródło: Biuro Komunikacji i Promocji - Ministerstwo Sprawiedliwości

Wróć