Auto i Myjnia

Kolejny krok do poszerzenia A1


GDDKiA przystępuje do prac projektowych związanych z przygotowaniem dokumentacji poszerzenia autostrady A1 na odcinku Toruń - Włocławek. Podpisano umowę z wykonawcą, który opracuje materiały niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Firma Voessing Polska, z którą podpisano umowę, wyceniła wartość prac na 2 976 600 zł. Uzyskanie decyzji środowiskowej otworzy drogę do realizacji zadania. Docelowo rozbudowa o trzeci pas w obie strony obejmie około 35 km autostrady A1 od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ.

Zadanie ważne nie tylko dla regionu

Poszerzenie autostrady o dodatkowy pas ruchu związane jest ze spodziewanym większym natężeniem ruchu za sprawą zmian na sieci drogowej. Wraz z budową kolejnych odcinków S10 pomiędzy Szczecinem i Warszawą wzrośnie natężenie ruchu na wspólnym odcinku A1 i S10. Realizacja planowanego poszerzenia autostrady pomiędzy węzłami Toruń Południe i Włocławek Północ zapewni zwiększenie przepustowości, skrócenie czasu przejazdu oraz poprawę poziomu bezpieczeństwa istniejącej autostrady. Umożliwi też efektywne rozprowadzenie zwiększonego ruchu drogowego na trasach dojazdowych do planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Prognoza ruchu wykonana w ramach Studium korytarzowego niezbędnego do budowy S10 (na odcinku A1 - Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej) wykazała średnie natężenie w 2050 r. w przedziale od 64,3 do 67,2 tys. poj./dobę.

W styczniu 2022 roku Minister Infrastruktury podpisał Program Inwestycji obejmujący proces przygotowawczy dla poszerzenia autostrady A1. Pierwszy przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji ogłoszono jesienią ubiegłego roku, jednak zakończył się unieważnieniem postępowania. W kolejnym przetargu wprowadzono szereg zmian w opisie przedmiotu zamówienia i oferty złożyło aż dziewięciu wykonawców. Po weryfikacji ofert jako najkorzystniejszą Dyrekcja wskazała przedstawioną przez firmę Voessing Polska.

Nieco historii budowy autostrady A1

Pierwszy odcinek oddano do ruchu w 1989 r., a 30 lat później ruszyła jego przebudowa. Chodzi o trasę z Tuszyna pod Łodzią do Piotrkowa Trybunalskiego. Północna część A1, ponad 150 km od Rusocina pod Gdańskiem do Torunia, została wybudowana przez koncesjonariusza w latach 2005 - 2011. Pięć lat później autostradą można było dojechać ponad 180 km dalej, do Tuszyna. W latach 2007 - 2014 zrealizowano nieco ponad 90 km A1 umożliwiając przejazd od Pyrzowic do granicy z Czechami w Gorzyczkach. W latach 2015 - 2019 oddano blisko 60 km autostrady po nowym przebiegu, omijającej Częstochowę i łączącej się z A1 w Pyrzowicach.

W 2018 r. podpisano umowy na przebudowę starej A1 od Tuszyna do Piotrkowa Trybunalskiego oraz trzech odcinków DK1 od Kamieńska do początku obwodnicy Częstochowy. W kwietniu 2019 r, GDDKiA zawarła umowę na przebudowę ostatniego fragmentu trasy, od Piotrkowa Trybunalskiego do Kamieńska. To łącznie nieco ponad 80 km trasy.

Teraz kierowcy mają do dyspozycji całą autostradę A1, ponad 560 km od Rusocina do Gorzyczek

Trasę z centrum Gdańska do granicy z Czechami można przejechać pojazdem osobowym, nie przekraczając dopuszczalnej prędkości, w czasie ok. 5 godzin z przerwą na odpoczynek.

Autostrada A1 to część międzynarodowego szlaku transportowego łączącego Morze Bałtyckie i Adriatyk. Ważnego nie tylko dla rozwoju gospodarczego Polski. To także drogowy kręgosłup łączący się z biegnącymi ze wschodu na zachód autostradami A2 i A4, a także drogami ekspresowymi S1, S5, S7 i S8.

Źródło: GDDKiA

 

Wróć