Wiadomości

Kolejny raz opolscy funkcjonariusze KAS udaremnili nielegalny handel paliwem


11 stycznia 2018 r. opolscy funkcjonariusze KAS w trakcie nocnych działań kontrolnych na opolskim odcinku autostrady A4 trafnie wytypowali do kontroli – spośród tysięcy samochodów ciężarowych – przewóz towaru z naruszeniem prawa. 

W wyniku wstępnej analizy dokumentów funkcjonariusze podjęli decyzję o szczegółowej kontroli transportu. Po przeprowadzeniu rewizji przestrzeni ładunkowej okazało się, że pod plandeką przewożona jest ciecz, która w niczym nie przypominała deklarowanego w dokumentach rozpuszczalnika bez zawartości alkoholu etylowego, tylko olej napędowy o charakterystycznym intensywnym zapachu i konsystencji.

Przewóz towaru odbywał się w pojemnikach typu mauzer, w ilości ok. 26 000 litrów, o szacunkowej wartości ok. 120 000 zł. Sytuacja okazała się tym bardziej ciekawa, że po raz kolejny trafił się rzekomo niczego nieświadomy kierowca, posługujący się zawiłą dokumentacją. Cały transport zabezpieczono do wyjaśnienia. Pobrano próby towaru do badań laboratoryjnych i sporządzono dokumentację procesową celem prowadzenia dalszego postępowania karnego-skarbowego.
Jeśli podejrzenia funkcjonariuszy o przestępstwo karne skarbowe i tym razem okażą się uzasadnione, skarb państwa mógł stracić na nielegalnej transakcji kwotę przewyższającą wartość 65 500 zł.

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego skarbowego przestępstwo takie zagrożone jest karą grzywny do 20 160 000 zł lub karze pozbawienia wolności do lat 3 lub obu tym karom łącznie. Kolejne sankcje wynikać będą z niedopełnienia obowiązku objęcia towaru zgłoszeniem w systemie kontroli drogowej SENT oraz z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych

Wróć