Wiadomości

Kolejny ważny etap wdrożenia aktu o usługach cyfrowych w Polsce


27 podmiotów przekazało Ministerstwu Cyfryzacji swoje opinie na temat projektu ustawy implementującej unijny akt o usługach cyfrowych (Digital Services Act, DSA) do krajowego porządku prawnego. Nowe przepisy mają poprawić bezpieczeństwo użytkowników w sieci, wesprzeć walkę z nielegalnymi treściami w internecie oraz precyzyjnie uregulować kwestie związane z moderowaniem treści.

Unijny akt o usługach cyfrowych zaczął być stosowany w Unii Europejskiej 17 lutego 2024 r. Przepisy dotyczące bardzo dużych platform i wyszukiwarek internetowych obowiązują już od 25 sierpnia 2023 r. Za kontrolowanie przestrzegania przepisów DSA wobec tych dużych podmiotów odpowiada Komisja Europejska. Od 17 lutego br. rozporządzenie obowiązuje wobec wszystkich dostawców usług pośrednich (także tych mniejszych). Dostawcy usług pośrednich to np. serwisy społecznościowe, platformy handlu elektronicznego czy hostingodawcy.

– Ta ustawa będzie krokiem naprzód w regulacji przestrzeni cyfrowej, zapewni równowagę pomiędzy innowacją, a bezpieczeństwem online. Naszym celem jest stworzenie otwartego i uczciwego środowiska internetowego, w którym prawa użytkowników są chronione, a platformy działają z odpowiedzialnością społeczną. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wszystkie uwagi, które otrzymaliśmy podczas konsultacji – powiedział wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

– Co istotne, dostęp do danych, które gwarantuje akt, musi być zabezpieczony pod kątem ich ochrony. Chcemy także zaproponować stworzenie rady społecznej przy koordynatorze ds. usług cyfrowych składającej się z doświadczonych przedstawicieli różnych sektorów. Ważny dla nas jest również dialog z innymi państwami, które już wdrożyły u siebie DSA – dodał.

Kolejnym etapem prac będzie m.in. dopracowanie systemu dotyczącego kar, precyzyjne określenie zakresu kompetencji, które będą przypisane UOKiK i UKE, aby uniknąć niejasności podczas egzekwowania prawa oraz przeanalizowanie, jakie aspekty ochrony konsumenta powinny być objęte jurysdykcją Prezesa UOKiK.

Link do aktualności >>> tutaj <<<

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Wróć