Wiadomości

Koncerny kupują w PKN


Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA poinformował, że 11 stycznia 2016 r. w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN zostały zawarte umowy roczne, na podstawie których płocki koncern będzie sprzedawał benzynę i olej napędowy spółkom Lukoil Polska; BP Europa SE, oddział w Polsce; Shell Polska Sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 r. Szacunkowa wartość umów netto wynosi odpowiednio: 1,3; 4,5 i 2,1 mld zł.

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a spółkami należącymi do grupy Lukoil w okresie od 29 maja 2015 roku do 11 stycznia 2016 roku wynosi około 1,9 mld PLN. Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a grupą Lukoil zawierane były na zakup ropy naftowej oraz sprzedaż produktów.

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a spółkami należącymi do grupy BP w okresie od 26 czerwca 2015 roku do 11 stycznia 2016 roku wynosi około 5,8 mld PLN. Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a grupą BP zawierane były na zakup ropy naftowej oraz zakup i sprzedaż produktów.

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a spółkami należącymi do grupy Shell w okresie od 13 stycznia 2015 roku do 11 stycznia 2016 roku wynosi około 4,2 mld PLN. Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a grupą Shell zawierane były na zakup ropy naftowej oraz zakup i sprzedaż produktów.

WIĘCEJ: czytaj w styczniowym wydaniu miesięcznika „Paliwa Płynne”

Nowości branżowych szukaj na XXIII Międzynarodowych Targach STACJA PALIW 2016

11-13 maja 2016r. EXPO XXI Warszawa 

Organizator: 

 

 (opr.zp)

Wróć