Wiadomości

Konferencja NAFTA-GAZ-CHEMIA 2017


20 września 2017 r. w warszawskim hotelu Novotel odbyła się XV Międzynarodowa Konferencja i Wystawa NAFTA-GAZ-CHEMIA 2017, podczas której omawiano kluczowe zagadnienia dotyczące polskiego przemysłu chemicznego i energetycznego.

Konferencję otworzył Grzegorz Tobiszewski - Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Energii. Minister powiedział, że Polska stale umacnia swoje bezpieczeństwo energetyczne poprzez prowadzenie skutecznej polityki w ramach restrukturyzacji sektora węgla kamiennego, modernizacji polskiej energetyki, dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego oraz uniezależnienia się od importu ropy naftowej z Rosji. Tobiszewski podkreśli, jak ważnym elementem wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego jest walka z „szarą strefą” w obrocie paliwami ciekłymi poprzez wprowadzenie pakietu paliwowo-energetycznego.

Tematem jednej z części konferencji był „Rynek detaliczny paliw w przyszłości - po szarej strefie i przed e-mobility”. Udział w panelu moderowanym przez Krzysztofa Biernata z PIMOTU wzięli:

Paweł Bielski - Prezes Rady, Polska Izba Gazu Płynnego,
Jacek Góra - Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli i Analiz Ekonomicznych, Ministerstwo Finansów,
Anna Matuszewska - Zastępca Szefa Pionu Paliw Płynnych i Biogospodarki PIMOT,
Rafał Miland - Wiceprezes Zarządu PERN S.A,
Leszek Wieciech - Prezes, Dyrektor Generalny, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego,
Paweł Stańczyk - Prezes Zarządu, Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o. o.

W czasie debaty omówiono bieżące problemy branży paliwowej. Prelegenci podkreślali, że walka z szarą strefą przynosi wymierne korzyści, co widać po gwałtownym wzroście sprzedaży legalnego paliwa zarówno w hurcie, jak i w detalu.

Wróć