Prawo

Konsultacje nowelizacji rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją


Ministerstwo Finansów rozpoczyna konsultacje projektu zmiany rozporządzenia ws. JPK_VAT z deklaracją dostosowanego do obowiązku wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) od 1 lipca 2024 r.
Ministerstwo zakłada, że wprowadzane tym rozporządzeniem niezbędne zmiany w JPK_VAT będą stosowane już w pierwszym etapie funkcjonowania obowiązkowego KSeF.

Rozwiązania w projekcie mają na celu dostosowanie JPK_VAT z deklaracją do obowiązkowego KSeF, w związku z czym wejdą w życie równolegle z rozwiązaniami ustawowymi – tj. od 1 lipca 2024 r.

Główne założenia projektu:

  • dostosowanie do zmian w zakresie terminów zwrotu VAT (uwzględnienie skrócenia podstawowego terminu zwrotu z 60 do 40 dni),
  • wprowadzenie do JPK_VAT z deklaracją numeru identyfikującego fakturę w KSeF,
  • oznaczanie faktur wystawianych w czasie awarii KSeF i braku dostępności do tego systemu.

Wprowadzone przez nas funkcjonalności w JPK_VAT z deklaracją umożliwią automatyczną weryfikację spójności między zadeklarowanym a zapłaconym VAT oraz zwiększą dokładność weryfikacji wniosków o zwrot VAT składanych przez podatników.

Przewidywane są także rozwiązania doprecyzowujące niektóre konstrukcje prawne zawarte już w rozporządzeniu w sprawie JPK_VAT z deklaracją.

Projekt rozporządzenia jest dostępny pod linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12378155

Uwagi można przesyłać do 14 listopada br. na adres sekretariat.PT@mf.gov.pl

W najbliższych dniach przedstawiony do uzgodnień zostanie również schemę JPK_VAT z deklaracją uwzględniającą proponowane zmiany. Materiał ten zostanie opublikowany na stronie MF.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Wróć