Wiadomości

Kontrole mas pojazdów z udziałem ekspertów


Wyjątkowy charakter miały kontrole rzeczywistych mas pojazdów, prowadzone w punkcie kontroli na A1 pod Toruniem. W działaniach wzięli udział przedstawiciele IBDiM, GDDKiA oraz GUM. Spotkanie ekspertów dotyczyło planowanego wprowadzenia automatycznych kontroli mas pojazdów przy dużych prędkościach.

W czwartek (4 kwietnia) w punkcie kontroli pojazdów MOP Nowa Wieś na A1 inspektorzy kujawsko-pomorskiej Inspekcji Transportu Drogowego prowadzili działania ukierunkowane na sprawdzanie rzeczywistej masy pojazdów. Przy typowaniu ciężarówek do kontroli wykorzystywali m.in. system preselekcji. W związku z przygotowaniami Ministerstwa Infrastruktury do wprowadzenia automatycznych kontroli mas pojazdów przy dużych prędkościach, celem zapoznania się z procedurą egzekwowania naruszeń polegających na przekroczeniu dmc, w działaniach wzięli udział specjaliści i eksperci drogownictwa i miar. Kontrolom przyglądali się m.in. prof. Tomasz Kamiński z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Wiktor Ślusarski – Główny Metrolog z Laboratorium Masy Głównego Urzędu Miar, przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz koncesjonariusza autostrady A1. Pomiarów dokonywano metodą dynamiczną wolno-przejazdową (1-5 km/h) na dedykowanym stanowisku do kontroli i ważenia pojazdów, z użyciem wag przenośnych.

Zwrócono szczególną uwagę na stosowane do pomiarów urządzenia i podstawy prawne prowadzonych czynności oraz normy dotyczące m.in. przewozu drewna, w tym pomiary objętości surowca drzewnego przewożonego środkami transportu drogowego. W sumie skontrolowano 29 pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 40 ton, z czego trzy ciężarówki były przeładowane. Jeden z pojazdów przewożący drewno ważył 51 ton, natomiast dwie inne ciężarówki były przeładowane o ponad 2 tony.

W piątek (5 kwietnia) w siedzibie WITD Bydgoszcz odbyło się spotkanie podsumowujące przeprowadzone działania kontrolne. Dyrektor WITD Marcin Mroczkowski przedstawił charakterystykę przepisów o ruchu pojazdów nienormatywnych obowiązujących w Polsce, zwracając szczególną uwagę na ograniczenia wynikające z dotychczasowych procedur prawnych przy realizacji kontroli wagowych prowadzonych przez inspektorów ITD na punktach kontrolnych w sposób nieautomatyczny. Omówiono również ograniczenia kontroli parametrów pojazdów prowadzonych w sposób automatyczny przy wykorzystaniu wyłącznie stacji preselekcyjnego ważenia lub mierzenia pojazdów.

Oryginalny artykuł: >>>tutaj<<<

Źródło: Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Wróć