Wiadomości

KRIR postuluje o większe dopłaty do paliw rolniczych


W związku z poselskim projektem ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, które przewidują wprowadzenie opłaty drogowej, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o zrekompensowanie rolnikom kosztów wprowadzenia nowej ustawy.

Zarząd KRIR zaproponował zwiększenie limitu z 86 l do 110 l, do którego przysługuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Samorząd rolniczy wielokrotnie wnosił o zwiększenie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, jak również postulował o zwiększenie limitu zużycia oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych. W świetle planowanych zmian, zdaniem samorządu rolniczego jest to konieczne.

Źródło: KRIR (op.pb)

Wróć