Strefa przedsiębiorcy

Łatwiejszy dostęp do informacji gospodarczych


Chcemy zapewnić przedsiębiorcom łatwiejszy dostęp do informacji gospodarczych. Dzięki temu będą mogli m.in. szybciej ocenić wiarygodność płatniczą kontrahentów i konsumentów kupujących ich towary i usługi. Będzie to możliwe dzięki przyjętemu przez rząd projektowi nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

- Wymiana informacji gospodarczej między przedsiębiorcami jest niezwykle istotna. Dziś trudno sobie wyobrazić prowadzenie firmy bez dostępu do informacji o długach czy też wręcz przeciwnie, dobrych praktykach płatniczych kontrahenta – mówi Krzysztof Paszyk, minister rozwoju i technologii.

Informacje takie gromadzą i udostępniają biura informacji gospodarczej, z których usług korzystają polscy przedsiębiorcy. Funkcjonowanie tego rynku reguluje ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, którą właśnie nowelizujemy.

- Nie zapominamy o ochronie osób, których dane przechowują biura. Zgodnie z nowelizacją biura będą musiały rejestrować pobranie informacji gospodarczych również przez podmioty działające na rzecz klientów biur np. ich pełnomocników. Dzięki temu każdy obywatel czy przedsiębiorca będzie dokładnie wiedział, kto posiada informacje gospodarcze na jego temat i kiedy je uzyskał – dodaje szef MRiT.

Najważniejsze zmiany

Ustawa pozytywnie wpłynie na komunikację biur z podmiotami korzystającymi z ich usług, a także podmiotami, których dane znajdują się w bazach prowadzonych przez biura. To np. dłużnicy czy konsumenci, którzy kupili towar na raty i prawidłowo regulują swoje zobowiązania.

Główne zmiany, jakie wprowadzi nowelizacja:

  • Uporządkowanie procedur nadzoru nad działalnością biur informacji gospodarczej. Dzięki temu obniżone zostaną koszty nadzoru, a procedura będzie krótsza i mniej zbiurokratyzowana.
  • Doprecyzowanie i zaktualizowanie obecnych rozwiązań dotyczących np. publikacji cenników usług biur. Przyczyni się to do lepszej współpracy biur z klientami i organem nadzoru.
  • Uproszczenie zasad nadzoru nad działalnością biur.
  • Uzupełnienie katalogu informacji gospodarczych, które mogą zostać przekazane do biura, o adres do doręczeń elektronicznych podmiotu, który nie jest konsumentem.
  • Wskazanie przypadków, w których biuro musi podać w cenniku wysokość opłaty za daną czynność. Biuro będzie zobowiązane do publikacji cennika na swojej stronie internetowej.
  • Wymóg umieszczania przez biura w rejestrze zapytań informacji o podmiocie, któremu ujawniono informacje gospodarcze.

Ponadto więcej podmiotów będzie mogło otrzymywać dane oraz informacje z rejestru zapytań. Będą to m.in. organy Policji czy Straży Granicznej.

Chcemy, aby proponowane rozwiązania weszły w życie jeszcze w 2024 r.

Biura informacji gospodarczej w Polsce

W Polsce działają cztery takie biura. Obsługują one łącznie ponad 800 tys. klientów. To niemal 1/5 ogółu polskich przedsiębiorców. Wszystkie biura posiadają łącznie ponad 200 milionów informacji gospodarczych i udostępniają ponad 50 mln informacji rocznie.

Link do aktualności >>>tutaj<<<

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Wróć