Działania Izby

Laureaci Statuetki ZŁOTY OKTAN


Statuetka ZŁOTY OKTAN Polskiej Izby Paliw Płynnych – najważniejsze wyróżnienie Polskiej Izby Paliw Płynnych – przyznawana jest w celu uhonorowania Laureatów, wyróżniających się swoją działalnością, twórczością, przedsiębiorczymi inicjatywami, w szczególności przyczyniającymi się do rozwoju rynku paliw płynnych w Polsce, poszerzania oraz propagowania wiedzy w dziedzinie przedsiębiorczości i rynku paliwowo-energetycznego, rozwoju innowacyjności poprzez prowadzoną działalność legislacyjną, administracyjną, naukową i gospodarczą.

 

 

 

Laureaci Statuetki ZŁOTY OKTAN 2022:

  • Marek Matuszewski, Poseł na Sejm RP
  • Jerzy Małyska
  • Urząd Regulacji Energetyki
  • Urząd Dozoru Technicznego
  • Slovnaft Polska S.A.
  • Orlen Paliwa Sp. z o.o.
  • LOTOS Paliwa Sp. z o.o.
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji

Wróć