Strefa przedsiębiorcy

Lista sankcyjna ogłoszona – konferencja z udziałem ministra Mariusza Kamińskiego i wiceministra Macieja Wąsika


– Celem sankcji gospodarczych jest uderzenie w rosyjską gospodarkę tak, aby Rosja nie mogła prowadzić wojny w Ukrainie. Polska lista sankcyjna jest uzupełnieniem listy unijnej. Odnosi się do podmiotów i oligarchów prowadzących realne interesy na terenie Polski – powiedział minister Mariusz Kamiński. We wtorek, 26 kwietnia br., w MSWiA odbyła się konferencja prasowa poświęcona liście osób i podmiotów objętych sankcjami w związku z wojną w Ukrainie. W konferencji wziął także udział wiceminister Maciej Wąsik.

W związku z wejściem w życie ustawy sankcyjnej, odpowiednie instytucje i służby złożyły do ministra spraw wewnętrznych wnioski o wpisanie konkretnych podmiotów rosyjskich i białoruskich oraz oligarchów rosyjskich na polską listę sankcyjną – powiedział szef MSWiA.

Jak dodał, pierwsza lista sankcyjna, która została dziś opublikowana, ma 50 pozycji. Są tam nazwiska rosyjskich oligarchów i podmiotów, które prowadzą interesy na terenie Polski.

Jak poinformował minister Mariusz Kamiński na polskiej liście sankcyjnej znajdują się m.in.: Gazprom, który będzie objęty sankcjami w zakresie swojej działalności w ramach EUROPOL GAZ, związana z gazownictwem Novatek, PhosAgro – rosyjski potentat na rynku nawozów oraz GO SPORT, który ma swoje sklepy w wielu miejscach w Polsce. Będą tam również wszystkie podmioty, które sprowadzały do Polski węgiel rosyjski i węgiel z Donbasu.

Kilka rodzajów sankcji


Będziemy stosowali kilka rodzajów sankcji: zamrożenie aktywów finansowych i zasobów majątkowych firm wpisanych na listę sankcyjną. Dodatkowo wykluczenie z możliwości udziału w przetargach publicznych. W przypadku oligarchów: zakaz wjazdu do Polski – powiedział szef MSWiA.

Podkreślił także, że jest to pierwsza lista sankcyjna obejmująca najpoważniejsze podmioty prowadzące interesy na terenie naszego kraju. Trwają natomiast działania służb dotyczące ujawnienia kolejnych rosyjskich podmiotów w Polsce.

Wiceminister Maciej Wąsik podkreślił, że obecnie wydanych jest 50 pierwszych decyzji, opublikowanych wczoraj w Biuletynie Informacji Publicznej MSWiA. Sankcje zaczęły obowiązywać już od dziś.

To 50 decyzji, z czego 15 dotyczy osób fizycznych, a 35 podmiotów gospodarczych – powiedział wiceszef MSWiA.

Wnioskowały trzy służby specjalne: ABW, CBA i SKW. Zgodnie z ustawą, podmiotów mogących wnioskować, jest jednak więcej. Na razie wpłynęły te pierwsze wnioski, ale wiemy, że są już następne, które będą rozpatrywane i decyzje dotyczące tych wniosków będą na bieżąco przez nas publikowane – dodał.

Wiceszef MSWiA podkreślił także, że za łamanie sankcji grozi kara administracyjna w wysokości 20 mln zł. Te kary będzie nakładała Krajowa Administracja Skarbowa. Podobna dotyczy ubiegania się o zamówienia publiczne podmiotu objętego zakazem. Za łamanie sankcji czy próbę ich obchodzenia przewidziane są także kary z kodeksu karnego.

Podmioty, które znalazły się na liście sankcyjnej, w dużym stopniu finansowały Federację Rosyjską. 18 największych podmiotów gospodarczych w ciągu ostatnich 2 lat przetransferowało ponad 6 mld zł do podmiotów funkcjonujących na terenie Rosji – powiedział wiceminister Maciej Wąsik.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego


Tzw. ustawa sankcyjna pozwala na znaczne rozszerzenie możliwości stosowania mechanizmów dotyczących zamrażania majątków i wstrzymywania transakcji w związku z agresją na Ukrainę. Przepisy umożliwiają zastosowanie przewidzianych rozwiązań wobec osób i podmiotów bezpośrednio lub pośrednio wspierających agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę lub poważne naruszanie praw człowieka, czy też inne działania prowadzone przeciwko demokracji i praworządności w Rosji lub na Białorusi. Dotyczy to także osób i podmiotów bezpośrednio związanych z takimi osobami czy podmiotami.

Poza środkami wynikającymi z przepisów unijnych, związanych z zamrażaniem majątków i wstrzymywaniem transakcji, ustawa przewiduje również wprowadzenie dwóch dodatkowych narzędzi, tzw. rozwiązań krajowych. Są to: możliwość wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany. W związku z tym, w przypadku osób i podmiotów objętych już sankcjami unijnymi, ustawa daje możliwość nałożenia na nich jeszcze tych dodatkowych środków sankcyjnych.

Rodzaj i zakres sankcji jest określany w decyzjach Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Minister może wydać decyzje z urzędu lub na wniosek służb specjalnych: Policji, Straży Granicznej, Prokuratury Krajowej, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego, Krajowej Administracji Skarbowej albo Przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów właściwego do spraw bezpieczeństwa i obrony państwa.

Propozycje zastosowania środków sankcyjnych określa się z uwzględnieniem charakteru i zakresu działalności prowadzonej przez osobę lub podmiot, struktury kapitałowej podmiotu, jak też względów bezpieczeństwa narodowego.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzi listę osób i podmiotów, których te decyzje dotyczą. Zarówno lista, jak i decyzje są publicznie dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

***

Оголошено санкційний список – конференція за участі міністра Маріуша Каміньського і заступника міністра Мацея Вонсіка
– Мета економічних санкцій – вдарити у російську економіку так, щоб Росія не могла вести війну в Україні. Польський санкційний список – це доповнення списку ЄС. У ньому є суб’єкти підприємницької діяльності та олігархи, які реально займаються бізнесом на території Польщі, – сказав міністр Маріуш Каміньскі. У вівторок, 26 квітня ц.р., у МВСіА відбулася прес-конференція, пд час якої обговорювали список осіб та суб’єктів підприємницької діяльності, на які накладено санкції у зв’язку із війною в Україні. У конференції також взяв участь Мацей Вонсік, заступник міністра.

– У зв’язку з тим, що набрав чинності закон про санкції, відповідні установи та служби подали міністрові внутрішніх справ клопотання про внесення у польський санкційний список конкретних російських і білоруських суб’єктів, а також російських олігархів, – сказав очільник МВСіА. Він додав, що у першому санаційному списку, опублікованому сьогодні, є 50 пунктів. Там перелічені прізвища російських олігархів та суб’єктів, які займаються бізнесом на території Польщі.

Міністр Маріуш Каміньскі повідомив, що до польського санкційного списку потрапили зокрема: «Газпром», що є суб’єктом консорціуму EUROPOL GAZ; компанія «Novatek» пов’язана із газопостачанням; «PhosAgro» – російський потентат на ринку добрив; фірма GO SPORT, що має крамниці у багатьох містах Польщі. У списку будуть також усі суб’єкти, що привезли до Польщі вугілля з Росії і з Донбасу.

Декілька видів санкцій
– Ми застосовуватимемо декілька видів санкцій: замороження фінансових активів і майна фірм, що внесені у санкційний список. Додатково йдеться про виключення участі у відкритих тендерах. Якщо йдеться про олігархів: вони одержали заборону на в’їзд до Польщі, – сказав очільник МВСіА. Він також підкреслив, що це перший санкційний список, у якому вказані найповажніші суб’єкти, що займаються бізнесом на території нашої держави. Відповідні служби проводять роботу із виявлення наступних російських суб’єктів, що працюють на території Польщі.

Заступник міністра Мацей Вонсік підкреслив, що зараз міністерство прийняло 50 перших рішень. Їх було опубліковано вчора у «Бюлетені загальнодоступної інформації МВСіА». Санкції набрали чинності сьогодні. – Йдеться про 50 рішень, 15 з них стосується фізичних осіб, а 35 – суб’єктів, що здійснюють господарську або підприємницьку діяльність, – сказав заступник керівника МВСіА. – Клопотання подали три спецслужби: Агенція внутрішньої безпеки, Центральне антикорупційне бюро та Служба військової контррозвідки. Відповідно до закону, суб’єктів, що можуть подавати клопотання про внесення до санаційного списку, є більше. Зараз ми говоримо про перші клопотання, але ми знаємо, що вже надійшли наступні. Вони розглядатимуться нами, а потім ми публікуватимемо рішення щодо них, – додав Мацей Вонсік.

Заступник очільника МВСіА підкреслив, що за недотримання санкцій загрожує адміністративний штраф у розмірі 20 мільйонів злотих. Штрафи накладатиме Державна казначейська адміністрація. Схожий штраф застосовуватиметься до суб’єктів, що бажатимуть взяти участь у тендерах на отримання державних замовлень. За недотримання санкцій або спробу їх обійти передбачено покарання за статтями Кримінального кодексу. – Суб’єкти, що потрапили у санкційний список, великою мірою фінансували Російську Федерацію. Впродовж останніх 2 років 18 найбільших суб’єктів господарської/підприємницької діяльності переказало суб’єктам, що знаходяться на території Росії, понад 6 млрд. злотих, – сказав заступник міністра Мацей Вонсік.

Закон «Про особливі заходи щодо протидії підтримці агресії на Україну, а також про заходи, що слугують захистові національної безпеки»
Т.зв. «санкційний закон» дозволяє значно розширити можливості застосування механізмів, що стосуються заморожування майна та затримки транзакцій у зв’язку із агресією на Україну. Правила дають можливість застосувати передбачені рішення щодо осіб та суб’єктів, які безпосередньо або посередньо підтримують агресію Російської Федерації на Україну. Йдеться також про особи та суб’єктів, які поважно порушують права людини або займаються іншою діяльністю, що ведеться проти демократії та верховенства права у Росії або в Білорусі. Це також стосується осіб і суб’єктів, які безпосередньо пов’язані із фізичними особами та суб’єктами, на які накладено санкції.

Окрім засобів, що виникають із правил ЄС і пов’язані із замороженням майна та затримкою фінансових операцій, закон передбачає введення двох додаткових інструментів – у цьому випадку йдеться про т.зв. рішення на рівні держави. Це може бути: виключення з тендерної процедури на отримання державного замовлення або із участі у конкурсі; внесення фізичної особи у перелік іноземних громадян, чиє перебування на території Республіки Польща є небажаним. У зв’язку з тим, якщо йдеться про особи та суб’єкти, на яких поширено санкції, закон дозволяє накласти на них додаткові обмеження.

Вид та обсяг санкцій визначається у рішенні Міністра внутрішніх справ і адміністрації. Міністр може прийняти рішення відповідно до своїх повноважень або за поданням спецслужб: Поліції, Прикордонної служби, Державної прокуратури, Генерального інспектора з питань фінансової інформації, Комісії з питань фінансового нагляду, Національного польського банку, Державної казначейської адміністрації або Голови Комітету Ради Міністрів з питань державної безпеки та захисту.

Пропозиції щодо застосування санкцій визначаються відповідно до: виду та обсягу діяльності фізичної особи або суб’єкта; структури капіталу суб’єкта; засад національної безпеки.

Міністр внутрішніх справ і адміністрації веде перелік фізичних осіб та суб’єктів, яких ці рішення стосуються. Перелік та рішення доступні у Бюлетені загальнодоступної інформації.

Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wróć