Wiadomości

LOTOS ma nadzór inwestorski nad projektem EFRA


Grupa LOTOS zabezpieczyła wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami realizowanymi w ramach Programu Inwestycyjnego EFRA. Spółka podpisała w piątek 29 stycznia br. umowę z renomowanym partnerem firmą Tebodin Poland. Wykonawca będzie pełnił nadzór inwestorski nad najważniejszymi obszarami i pracami budowlano-montażowymi związanymi z realizacją Projektu EFRA w gdańskiej rafinerii. Nadzór będzie prowadzony do końca sierpnia 2018 roku.

Taka forma wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlano-montażowymi, w tym przypadku prowadzonymi przy realizacji Projektu EFRA, to naturalna praktyka stosowana nie tylko przez Grupę LOTOS. Wyspecjalizowany partner zapewnia wszechstronny i fachowy nadzór nad prowadzoną inwestycją, odciążając specjalistów z LOTOSU od dodatkowych zadań. Firma Tebodin Poland odpowiadać będzie za nadzór nad kluczowymi obszarami inwestycyjnymi składającymi się na Projekt EFRA. Jest to min.: kompleks instalacji koksowania (DCU), instalacja produkcji wodoru (HGU), instalacja destylacji hydrowaxu (HVDU), instalacje i systemy pomocnicze. Nadzorem zostaną objęte również połączenia między-obiektowe (rurociągi) i zbiorniki, infrastruktura ogólna i sieci podziemne, oraz systemy i budynki związane z telekomunikacją, zasilaniem i dystrybucją mocy.

– Umowa ze sprawdzonym i doświadczonym partnerem w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego stanowi element procesu zapewnienia kontroli jakości realizowanych prac podkreśla Grzegorz Błędowski, dyrektor Projektu EFRA. – Wybór firmy Tebodin to przykład, w którym podczas kontraktowania kierowaliśmy się powiązaniem możliwości zapewnienia właściwego poziomu usług i ceną oferty. Najtańsze oferty nie dawały szansy spełnienia kryterium jakości i zostały odrzucone przez Komisję. Biorąc pod uwagę kompetencje i wcześniejsze doświadczenia ze współpracy z firmą Tebodin przy innych projektach zdecydowaliśmy się podpisać umowę z jedną firmą na cały zakres usług nadzoru inwestorskiego. W kluczowych momentach projektu wspomagać nas będzie ok. 50 inspektorów.

 Mamy już wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w gdańskiej rafinerii – dodaje Maciej Gwóźdź, dyrektor Biura Tebodin Poland. – Pierwszą umowę o pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego mieliśmy już w maju 2007 roku. Potem były kolejne. Nadzorowaliśmy strategicznie ważne dla LOTOSU inwestycje w ramach Programu 10+. Cieszę się, że zdobyliśmy pełne zaufanie tak wymagającego partnera, jakim jest Grupa LOTOS. W przypadku Projektu EFRA będziemy prowadzić nadzór nad całością prac i mogę zapewnić, że i tym razem wykonamy nasze obowiązki wzorcowo. 

Do tej pory w ramach Projektu EFRA zakontraktowano 76 procent budżetu tej inwestycji, w tym budowę wszystkich instalacji produkcyjnych. W 2015 roku wykonano dwukrotnie więcej prac niż wcześniej planowano. Aktualnie trwa projektowanie oraz zakupy materiałów i urządzeń. Prace postępują w bardzo dobrym tempie. Dlatego Spółka zakłada, że niwelacja i palowanie terenu pod pierwsze instalacje kompleksu koksowania powinny rozpocząć się na przełomie marca i kwietnia, po otrzymaniu pozwolenia na budowę. Przygotowane zostaną też zaplecza dla wykonawców. Po palowaniu, które odpowiednio utwardza i stabilizuje teren, rozpocznie się budowa fundamentów pod instalacje, a w lipcu lub sierpniu powinny rozpocząć się prace konstrukcyjne. 

 

WIĘCEJ: czytaj w kolejnych wydaniach miesięcznika „Paliwa Płynne”

XXIII Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2016, 11-13 maja 2016 r. EXPO XXI Warszawa    

(opr.pb)

Wróć