Wiadomości

LOTOS na rzecz promocji najnowszych standardów raportowania

Grupa LOTOS jest jednym z partnerów polskiej wersji międzynarodowych wytycznych GRI G4, uznawanych obecnie za najbardziej popularny wzór raportowania wyników w zakresie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstw.

Ten najnowszy, międzynarodowy standard raportowania pozafinansowego od wczoraj jest dostępny w wersji polskojęzycznej. Stanowi to duże ułatwienie dla firm przystępujących do opracowania tego rodzaju dokumentów.

Wytyczne zaprezentowano podczas wczorajszej konferencji „Raportowanie niefinansowe w Polsce” w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie. Wdrażane zmiany w ustawie o rachunkowości, nakładają obowiązek  poszerzenia zakresu raportowania największych spółek w Polsce o informacje niefinansowe. Zgodnie z zapisami dyrektywy 2014/95/UE od 2017 roku wybrane firmy w sprawozdaniach z swojej działalności zobligowane będą przedstawiać istotne informacje dotyczące kwestii środowiskowych, spraw społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka czy przeciwdziałania korupcji. Dyrektywa weszła w życie 6 grudnia 2014 r. Ministerstwo Finansów przygotowuje obecnie ustawę implementującą ten dokument do prawa krajowego. 

Najnowszy standard raportowania zgodny z wytycznymi Global Reporting Initiative (GRI G4) jest aktualnie najbardziej popularnym wzorem raportowania pozafinansowego. Wytyczne G4 mają charakter uniwersalny i są odpowiednie dla wszystkich organizacji (dużych i małych) na całym świecie. Obowiązek ujawniania danych pozafinansowych dotyczyć będzie ok. 300 firm w Polsce.

– Raportowanie zgodnie ze standardem GRI stanowi doskonałe wsparcie dla wdrażania strategii CSR. Wskaźniki wyników i wytyczne GRI określające podejście do zarządzania CSR to wartościowe wsparcie w implementacji założeń strategii CSR LOTOSU. Nasz system monitorowania strategii CSR, sprzężony z systemem raportowania, prowadzony jest równorzędnie z oceną postępów strategii biznesowej. Osiągnięte dzięki temu pełniejsze informacje zarządcze w kluczowych obszarach działalności są wsparciem w  skuteczniejszym zarządzaniu firmą – podkreśla Jowita Twardowska, dyrektor ds. marketingu i komunikacji w Grupie LOTOS, uczestniczka panelu dot. raportowania wg standardu GRI podczas konferencji.

Źródło: LOTOS

Więcej w kolejnym numerze miesięcznika "Paliwa Płynne"

(op.pb)

Wróć