Strefa przedsiębiorcy

LOTOS o wodorze i rafinerii przyszłości podczas sympozjum CHEMIA 2018

31 stycznia – 1 lutego w Płocku odbywa się jedno z najważniejszych wydarzeń branży chemicznej - XXIV Sympozjum Naukowo-Techniczne CHEMIA 2018. Grupa LOTOS jest Partnerem branżowym wydarzenia.

Podczas sympozjum, 1 lutego o godz. 13.45, Jarosław Kawula, wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS S.A. weźmie udział w dyskusji o rafineriach przyszłości. Transmisje można oglądać tutaj.

W programie sympozjum znalazły się także wykłady ekspertów, podzielone na 5 bloków tematycznych i 30 prezentacji. Prelegenci będą mówić m.in. o RED II, czyli co może zmienić nowa dyrektywa o odnawialnych źródłach energii, innowacyjnych kauczukach syntetycznych dla motoryzacji, inspekcjach wizualnych i termowizyjnych z wykorzystaniem dronów, wysokiej czystości oleju w aspekcie korzyści dla środowiska naturalnego.

Grupa LOTOS szczególnie docenia szerokie możliwości zastosowania wodoru, ze względu na kluczowe dla gdańskiej rafinerii wodorowe procesy produkcyjne. Jednocześnie mając na uwadze współczesny rozwój gospodarki oraz technologii paliw alternatywnych Grupa LOTOS prowadzi różnego rodzaju projekty badawczo-rozwojowe.

Przedstawiciele Grupy LOTOS: Jan Biedroń, szef Biura Innowacji, Marek Foltynowicz, kierownik Projektu w Biurze Innowacji oraz Arkadiusz Wierciński, starszy specjalista Biura Innowacji zaprezentują Projekt HESTOR, czyli jak wykorzystać energię najmniejszej cząsteczki i przedstawią wnioski płynące ze zrealizowanego projektu.

W ramach projektu HESTOR, realizowanego od 2015 r., Grupa LOTOS wraz z partnerami naukowymi i przemysłowymi, pracowała nad technologią magazynowania energii w postaci wodoru i wykorzystania go m.in. w procesach rafineryjnych. Elementem projektu było zbadanie efektywności magazynowania wodoru w kawernach solnych pozyskiwanego w procesie elektrolizy z nadwyżek energii z elektrowni wiatrowych i słonecznych (OZE). Pozyskany w ten sposób wodór mógłby być wykorzystany zarówno do procesów wodorowych w rafinerii jak i do wytwarzania energii elektrycznej, czego efektem było znaczne obniżenie emisji CO2. Dodatkowo projekt przewiduje całkiem nową ścieżkę wykorzystywania i magazynowania wodoru, co w efekcie może odmienić sposób tankowania pojazdów zasilanych ogniwami paliwowymi.

Innowacje są jednym z filarów strategii Grupy Kapitałowej LOTOS realizowanej w latach 2017-2022 i mają budować przewagę konkurencyjną spółki. Efektywne pozyskiwanie z rynku innowacyjnych projektów, realizowane we współpracy z zewnętrznymi partnerami,  m.in. poprzez uczestnictwo w takich programach jak Space3ac, to warunek realizacji ambitnego celu strategicznego, jakim jest uzyskanie – w perspektywie 2022 r. pozycji lidera wdrożeń innowacji w obrębie podstawowej działalności.

Cały program Sympozjum CHEMIA 2018 jest dostępny tu.

Źródło: Grupa Lotos

LOTOS to polska grupa kapitałowa, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. LOTOS wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego, zlokalizowana w Gdańsku, jedna z najnowocześniejszych europejskich rafinerii, gdzie surowiec przerabiany jest głównie na wysokiej jakości paliwa, w tym paliwa premium – LOTOS Dynamic. LOTOS to także sieć blisko 500 stacji paliw dogodnie zlokalizowanych przy autostradach i drogach ekspresowych, we wszystkich aglomeracjach i wielu miejscowościach na terenie całego kraju. LOTOS zaopatruje w paliwa blisko 1/3 rynku w Polsce. LOTOS to także czołowy producent asfaltów drogowych, olejów silnikowych oraz smarów do samochodów, samolotów, pociągów, statków, a nawet pojazdów techniki wojskowej.

Wróć