Strefa przedsiębiorcy

LOTOS Oil dla rolnictwa


W polskich gospodarstwach rolniczych pracuje blisko 1,5 miliona traktorów. Do tego należy doliczyć jeszcze kombajny oraz cały szereg innych maszyn i urządzeń, bez których trudno byłoby dziś wyobrazić sobie rolnictwo. To z kolei oznacza setki tysięcy ton oleju napędowego i szacowane na minimum 20 tysięcy ton zapotrzebowanie na oleje wielofunkcyjne. To ważny rynek dla spółki LOTOS Oil – globalna produkcja rolnictwa polskiego w cenach bieżących osiąga co roku wartość ponad 106 miliardów złotych.
– Dla nas agrobiznes zawsze był jednym z ważniejszych kierunków sprzedaży. Widzimy, że zwiększa się zarówno średnia wielkość gospodarstw, jak też ilość i jakość używanego w nich sprzętu. Mamy też do czynienia z koncentracją produkcji – podkreśla Jakub Jarosz, wiceprezes zarządu Spółki. – Wszystkie te zmiany powodują, że zmieniają się również zwyczaje zakupowe związane ze środkami smarnymi. Rośnie w konsekwencji zapotrzebowanie na oleje o podwyższonych parametrach – dodaje J.Jarosz.
Współczesne rolnictwo polskie użytkuje ponad 14,6 mln ha, z których około 10,4 mln ha znajduje się pod zasiewami, a 3,1 mln ha zajmują trwałe użytki zielone.
Współpraca kluczem do sukcesu
Struktura oferty dla rolnictwa ulega zmianie; jeszcze kilka lat temu najważniejszymi punktami w ofercie LOTOS Oil dla producentów rolnych były nowoczesne oleje wielofunkcyjne AGROL STOU PLUS 10W-30 i AGROL STOU PLUS 10W-40, obecnie jednak wymagania dla olejów silnikowych nowoczesnych ciągników znacznie przewyższają maksymalną dla olejów wielofunkcyjnych klasę jakości CG-4 według API. - Do nowoczesnych ciągników trafiają zatem również najbardziej zaawansowane oleje silnikowe z linii TURDUS, takie jak TURDUS Powertec 1100 SAE 15W-40, natomiast oleje AGROL STOU PLUS wykorzystywane są coraz częściej jedynie w układach przekładniowych i hydraulicznych nowoczesnych ciągników i maszyn rolniczych, choć wciąż istnieje ogromna liczba ciągników, w których te oleje efektywnie smarują silnik – zapewnia Sylwester Stachera, Kierownik Działu Sprzedaży do Klientów Transportowych.
LOTOS Oil jest od wielu lat głównym dostawcą środków smarowych dla firmy Pronar Sp. z o.o. NAREW, krajowego lidera w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń dla rolnictwa, urządzeń dla usług komunalnych oraz urządzeń dla branży transportowej.
– Oczywiście pracujemy też w oparciu o autoryzowanych i branżowych dystrybutorów, którzy wspólnie uzupełniają działania prowadzone bezpośrednio przez nasze służby handlowe – wyjaśnia S. Stachera. – Warto podkreślić, że dziś rozpoznawalność marki i zaufanie do naszych produktów są bardzo wysokie – podsumowuje S. Stachera.

WIĘCEJ czytaj w marcowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne"; Z pełną ofertą Grupy LOTOS będzie można zapoznać się podczas XXIV Międzynarodowych Targów STACJA PALIW - ich najbliższa edycja to 17-19 maja 2017 r., EXPO XXI, Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14

Wróć