Wiadomości

LOTOS poszuka ropy i gazu na Warmii


LOTOS Petrobaltic otrzymał pierwszą koncesję na samodzielne poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów na lądzie - między Elblągiem a Braniewem. Spółka zamierza przeprowadzić pierwsze badania w przeciągu 3 lat.

LOTOS Petrobaltic otrzymał z Ministerstwa Środowiska decyzję upoważniającą spółkę do prowadzenia prac związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze lądowym „Młynary”, między Elblągiem a Braniewem, o powierzchni blisko 400 km².

Koncesja Młynary

Spółka prowadzi już działalność poszukiwawczą na koncesjach lądowych pozyskanych przez PGNiG S.A.: Kamień Pomorski oraz Górowo Iławeckie posiadając w nich po 49% udziałów. Koncesja Młynary, jest pierwszą koncesją lądową wydaną bezpośrednio dla LOTOS Petrobaltic, w której spółka będzie operatorem.

Koncesja Młynary, podobnie jak Górowo Iławeckie, geologicznie stanowi lądowe przedłużenie basenu bałtyckiego i znajduje się w pobliżu granicy z obwodem kaliningradzkim, gdzie występuje wiele odkrytych złóż ropy. Spółka będzie mogła wykorzystać tu swoje doświadczenie geologiczne i skorzystać z doświadczeń współpracowników ze spółki zależnej AB LOTOS Geonafta, którzy prowadzą poszukiwania i eksploatację na Litwie na koncesjach o podobnej charakterystyce.

Stopień rozpoznania tego obszaru jest niewielki, jednak charakteryzuje się on wysokim potencjałem zasobowym związanym z możliwością odkrycia zarówno złóż konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych typu „tight oil/tight gas”. Wykonane w ostatnich latach na sąsiednich obszarach koncesyjnych wyniki otworów wiertniczych potwierdzają potencjalne zasoby.

Zgodnie z zawartymi w decyzji koncesyjnej zobowiązaniami, prowadzenie działalności poszukiwawczej planuje się na okres 3 lat. W pierwszym etapie prac LOTOS Petrobaltic. przewiduje wykonanie badań sejsmicznych 2D w celu zbadania budowy geologicznej tego obszaru.

Źródło: Grupa LOTOS (op.zp)

WIĘCEJ czytaj w listopadowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne"

Z pełną ofertą Grupy LOTOS będzie można zapoznać się podczas Międzynarodowych Targów STACJA PALIW - ich najbliższa edycja to 17-19 maja 2017 r., EXPO XXI, Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14

Wróć