Wiadomości

Lotos przynosi zysk

W 2009 r. Grupa Lotos miała 894,3 mln zł zysku netto. W samym IV kwartale tego roku skonsolidowany zysk netto spółki wyniósł 225,3 mln zł.

Największy wpływ na miał tu wynik segmentu produkcji i handlu, który na poziomie operacyjnym wyniósł ponad 100 mln zł. – To znacznie przekracza prognozy analityków, a wynik ten został wypracowany w niezwykle trudnych warunkach ekonomicznych, przy wyjątkowo niskim poziomie marży rafineryjnej – podkreślił Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos SA. – Widzimy wyniki pozostałych firm z sektora i na tym tle Lotos wygląda bardzo pozytywnie. Rafineria w Gdańsku pracowała w IV kwartale na ponad 100% swoich możliwości. Wyniki segmentu wydobywczego są również zadowalające, zwłaszcza po oczyszczeniu z wpływu zdarzeń jednorazowych oraz uwzględnieniu przesunięcia realizacji dużej części marży wydobywczej na I kw. 2010 r. – mówił prezes Olechnowicz, prezentując raport kwartalny spółki.

Wydobycie ropy przez Petrobaltic wyniosło 60,9 tys. t, a sprzedaż do Grupy Lotos - 56,5 tys. t, czyli w porównaniu z 2008 r. była wyższa o 15,8 tys. ton. Produkcja gazu ze złóż bałtyckich wyniosła w tym czasie 6,8 mln m3 - o 2 proc. więcej niż w IV kw. rok temu. Z ważniejszych działań Petrobalticu wymienia się w raporcie kwartalnym eksploatację złoża B3 wraz z zatłaczaniem wody do złoża z Morskiej Kopalni Ropy zlokalizowanej na platformie Baltic Beta, rozpoczęcie tymczasowej eksploatacji złoża B8 z istniejących otworów oraz kontynuowanie prac nad projektem technicznym infrastruktury wydobywczej na złożu B8.

W ramach Lotos Exploration & Production Norge AS prowadzono działania poszukiwawcze, zarówno w roli operatora (licencje: PL498 i PL503), jak i udziałowca (licencje: PL316DS, PL316CS, PL455, PL497 i PL515). Były to m.in. przygotowania do wiercenia otworu poszukiwawczego w licencji PL316DS, podjęto również decyzję o przejściu do etapu badań sejsmicznych 3D w zakresie licencji PL503 i PL 515. W IV kwartale prowadzono ponadto wiercenie otworów produkcyjnych oraz prace związane z budową platformy produkcyjnej w ramach „Projektu Wydobywczego YME”. Zakończono wiercenia 6 otworów, w tym 4 produkcyjnych.

W IV kw. 2009 r. gdańska rafineria przerobiła 1558,5 tys. t ropy (103,1 proc. projektowych mocy wytwórczych). W tym: Ural 1305,6 tys. t (83,8 proc.), Rozewie 122,1 tys. t (7,84 proc.), Sahara 65,8 tys. t (4,22 proc.) oraz 64,9 tys. t pozostałych gatunków ropy naftowej.

Wolumen sprzedaży Grupy LOTOS w raportowanym okresie wyniósł 2 071,4 tys. t i zwiększył się w porównaniu z IV kw. 2008 r. o 59,8 tys. t, tj. o 3%. W IV kw. ub.r. nastąpił wzrost wolumenu sprzedaży olejów napędowych (+168,4 tys. t), benzyn (+10,8 tys. t), asfaltów (+2,6 tys. t) oraz olejów smarowych (+0,8 tys. t).  Ogółem sprzedano 340,3 tys. t benzyn motorowych, 1069,4 tys. t oleju napędowego, 106,3 tys. t lekkiego oleju opałowego, 127,1 tys. t ciężkiego oleju opałowego, 61,4 tys. t paliwa lotniczego, 212,3 tys. t asfaltów i 154,6 tys. t pozostałych produktów (48,9 tys. reformatu, 19,4 tys. t LPG, 16,7 tys. t olejów smarowych, 26 tys. t olejów bazowych, 11,8 tys. t paliwa bunkrowego i 31,8 tys. t pozostałych produktów ropopochodnych).

Na początek stycznia 2010 r. sieć stacji paliw Lotos składała się z 304 obiektów, z czego 144 stanowiły obiekty będące własnością Lotos Paliwa, 98 stacji partnerskich i 62 stacje patronackie. Oznacz to, że przez 12 miesięcy koncern zmniejszył swoją sieć aż o 51 placówek, czyli o blisko 15 proc. Tak wielka skala spadku to przede wszystkim efekt wygasania umów patronackich. Tylko na przełomie roku Lotos zakończył współpracę z 23 stacjami tego typu. – Stawiamy przede wszystkim na efektywność – stwierdził krótko Paweł Olechnowicz, pytany o tę kwestie przez dziennikarzy. W 2010 r. nadal będą wygasały umowy ze stacjami patronackimi, które nie zdecydują się (lub nie spełniają wymagań), aby wejść do sieci Lotos w oparciu o autorski system partnerstwa handlowego „Rodzina Lotos".


W ramach wartego 1,43 mld EUR Programu 10+ Grupa Lotos uruchomiła kolejne instalacje. Przede wszystkim mowa m.in. o wytwórni wodoru (HGU). W grudniu ub. r. spółka zakończyła również budowę instalacji zintegrowanej destylacji atmosferyczno-próżniowej (CDU/VDU). Dzięki tej instalacji Lotos zwiększy w tym roku przerób w gdańskiej rafinerii do ok. 7-8 mln t, a w przyszłym osiągnie docelową wielkość przerobu.

Na wyniki kwartalne pozytywny wpływ miała również restrukturyzacja Energobalticu (spółki w 100 proc. zależnej od Petrobalticu). W ramach działań restrukturyzacyjnych zawarto także z wierzycielami Energobalticu układ o postępowaniu naprawczym oraz porozumienie z pozostałymi udziałowcami firmy, w wyniku których Petrobaltic nabył resztę udziałów w Energobalticu i przejął nad nim pełną kontrolę. W efekcie tych działań możliwe było rozwiązanie rezerw i odpisów utworzonych uprzednio w związku z tymi projektami.

(op. zp)źródło: Grupa LOTOS SA

Wróć