Wiadomości

LOTOS z wyższą marżą w 2015 roku


W 2015 roku modelowa marża rafineryjna LOTOSU wyniosła 7,76 USD bbl. Dla porównania w 2014 r. było to 6,08 USD/bbl.

W IV kw. 2015 modelowa marża rafineryjna LOTOSU uplasowała się na poziomie 6,21 USD/bbl (7,32 USD/bbl w analogicznym okresie 2014 r.).

Do kalkulacji marży przyjęto poniższą strukturę uzysków, której przypisano następujące indeksy cenowe: 

  • 14,14%      benzyna (PRM UNL 10      ppm ARA) 
  • 4,24%      benzyna surowa      (Naphtha CIF NWE) 
  • 4,53% LPG      (50% Propan FOB      NWE, 50% Butan FOB NWE)  
  • 49,57%      diesel (ULSD 10 ppm      CIF NWE) 
  • 5,34%      paliwo lotnicze (Jet      CIF NWE) 
  • 18,11%      ciężki olej opałowy      (HFO 3,5%S ARA )
  • 4,07 %       stanowi      zużycie własne rafinerii

Kalkulację marży pomniejszono o szacowany koszt zużycia gazu ziemnego (łącznie z kosztami przesyłu) w wysokości około 3 USD na jedną przerobioną baryłkę ropy.

WIĘCEJ: czytaj w kolejnych wydaniach miesięcznika „Paliwa Płynne”

XXIII Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2016, 11-13 maja 2016 r. EXPO XXI Warszawa    

(opr.pb)

 

Wróć