Wiadomości

Lubuski UCS zatrzymał przewóz oleju bez rejstracji SENT


Funkcjonariusze Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali do kontroli ciężarówkę z 26 tysiącami litrów niezgłoszonego oleju smarowego. Kierowca ukarany został wysokim mandatem.

Już od kwietnia bieżącego roku obowiązują przepisy nakładające na przewoźnika obowiązek bezpłatnego zgłoszenia w systemie SENT przewozu tzw. towarów akcyzowych (m.in. płynne paliwa, susz tytoniowy, skażony alkohol). Jest to jeden z elementów programu opracowanego w celu walki z tzw. "szarą strefą" VAT.

Funkcjonariusze z Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali 3 listopada br. kolejny już transport oleju smarowego, który nie został zgłoszony zgodnie z przepisami. Olej znajdował się w 26 pojemnikach typu mauzer i według dokumentacji miał zostać dostarczony do odbiorcy w Słowacji. Za brak zgłoszenia przewozu towaru akcyzowego do systemu kierowca otrzymał mandat w wysokości 7500,00 złotych oraz 300 złotych za nieprzestrzeganie przepisów o czasie pracy kierowców. Aby określić wiarygodność danych zawartych w dokumentacji skierowane zostało zapytanie do słowackiej administracji celnej, czy odbiorca wskazany w dokumentach może handlować tego typu towarem. Od ustaleń funkcjonariuszy zależy dalsze postępowanie w tej sprawie i konsekwencje dla przewoźnika.

Wróć