Wiadomości

MF udostępni dane podatkowe dużych firm


Zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o CIT Ministerstwo Finansów upubliczni dane podatkowe firm, których przychody przekraczają 50 mln euro oraz podatkowych grup kapitałowych.

Polskie rozwiązania w tym zakresie są realizacją polityki przejrzystości podatkowej, przyjętej w wielu krajach Unii Europejskiej. W pierwszej kolejności zostaną opublikowane dane podatkowe za poprzednie lata podatkowe (2012-2016). Ich publikacja nastąpi do końca kwietnia 2018 r. Natomiast dane podatkowe za 2017 r. będą upubliczniane po ich wpłynięciu oraz wstępnej weryfikacji przez urzędy skarbowe. Planowany termin ich publikacji to początek lipca 2018 r.

Jednocześnie MF  przypomina, że termin składania deklaracji CIT-8 za 2017 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) upływa 3 kwietnia 2018 r.

Źródło: MF (op.pb)

Wróć