Auto i Myjnia

MIB w obronie branży transportowej


- Będziemy chronić polski transport drogowy w Unii Europejskiej, podkreślając potrzebę utrzymania zasad jednolitego rynku usług – powiedziała wiceminister infrastruktury i budownictwa Justyna Skrzydło podczas konferencji nt. aspektów socjalnych w transporcie drogowym.

Wiceminister podkreśliła, że proponowane przez Komisję Europejską nowe regulacje prawne muszą być oparte na danych ekonomicznych. Zwróciła uwagę na dużą liczbę polskich przedsiębiorstw działających w Unii  Europejskiej oraz ich znaczący wpływ na rozwój gospodarczy.

W trakcie konferencji dyskutowano o nowych regulacjach socjalnych w transporcie drogowym, w szczególności o różnicach w wysokości płacy minimalnej w poszczególnych państwach członkowskich oraz kwestiach rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług i odpoczynku kierowców pracujących w międzynarodowym transporcie drogowym.

Źródło: MIB (op.pb)

Wróć