Wiadomości

Minister Tchórzewski: Dywersyfikacja źródeł dostaw gazu to jeden z fundamentów niezależności energetycznej Polski


Według badania „Bezpieczeństwo energetyczne Polski 2017 – rynek gazu” w opinii zdecydowanej większości Polaków, Polska powinna jak najszybciej zdywersyfikować źródła dostaw gazu. Zdaniem badanych zerwanie zależności od jednego dostawcy znacząco poprawi nasze bezpieczeństwo i umożliwi obniżenie cen surowca. – Wyniki raportu potwierdzają, że realizowana przez Ministerstwo Energii polityka dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego oraz strategia budowy bezpieczeństwa energetycznego Polski spotykają się ze zrozumieniem Polaków i odpowiadają na ich oczekiwania – komentuje minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Minister Tchórzewski podkreśla, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, Rząd RP konsekwentnie realizuje działania zmierzające do uniezależnienia się Polski od dostaw gazu z kierunku wschodniego. - Cieszę się, że działania podejmowane przez Ministerstwo energii we współpracy ze spółkami działającym w sektorze znajdują tak szerokie poparcie społeczne – zaznacza szef ME.

Wiceminister energii Michał Kurtyka, który w ME odpowiedzialny jest m.in. za sektor gazowy podczas prezentacji raportu 20 lutego 2018 r. w ME przekonywał, że jednym z elementów polityki realizowanej przez Polskę w obszarze dywersyfikacji jest rozbudowa infrastruktury gazowej. – Ważne w tym kontekście są m.in. rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu i realizacja projektu Baltic Pipe – mówił wiceminister energii. Zaznaczył także, że uniezależnienie się od dominującego dostawcy gazu jest gwarancją konkurencyjnych cen surowca.

Wiceminister Kurtyka zwrócił również uwagę na to, że strategia dywersyfikacji kierunków i źródeł dostaw gazu ziemnego do Polski jest korzystna również w perspektywie regionalnej – zarówno dla Polski, jak i dla naszych partnerów. - Celem powstania Baltic Pipe jest zaoferowanie realnej alternatywy w dostawach gazu ziemnego dla regionu Europy Środkowej oraz regionu Bałtyckiego. Rozbudowa zdolności regazyfikacyjnych terminalu LNG w Świnoujściu, umożliwi korzystanie przez państwa naszego regionu z dynamicznie rozwijającego się rynku LNG – zaznaczył wiceszef ME.

Wiceminister podkreślił również, że zwiększenie wykorzystania gazu w energetyce  przyczyni się do ograniczenia emisyjności polskiej gospodarki i tym samym będzie skutecznym narzędziem walki ze smogiem.

Źródło: ME (op.pb)

 

Wróć