Prawo

Od 1 sierpnia obowiązuje tzw. pakiet paliwowy. W piątek 29 lipca Ministerstwo Finansów ogłosiło ceny paliw dla potrzeb naliczania VAT od nabyć wewnątrzwspólnotowych paliw


Dane stanowią podstawę ustalania opodatkowania zgodnie z art. 30a ust. 2a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.).

Ceny uwzględniają hurt paliw silnikowych w RP i udostępniane są na okresy dwutygodniowe. Cena Pb95 na 01-14.08.2016 określona została na 1439 zł/m3, Pb98 na 1663 zł/m3, ON na 1483 zł/m3, a LPG na 733 zł/m3.

PATRZ: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/ceny-paliw-dla-potrzeb-vat

Zgodnie z wyjaśnieniem MF, przesłanym do naszego miesięcznika "Paliwa Płynne", do przeliczania LPG z ton na m3 można stosować współczynnik określony w § 2 pkt 1 obwieszczenia Ministra Energii z 23 marca 2016 r. (Monitor Polski 2016, poz. 289 tom 1). (więcej: www.paliwa.pl/prawo lub www.finanse.mf.gov.pl/vat)

Wróć