Wiadomości

Ministrowie ds. transportu przeciwko wprowadzeniu barier dla swobodnego przepływu towarów


Minister Andrzej Adamczyk wraz z ministrami ds. transportu Bułgarii, Węgier i Litwy wzywają Komisję Europejską i Parlament Europejski do zaprzestania protekcjonizmu w Europie. Tym samym nawołują do niewprowadzania barier dla swobodnego przepływu towarów i swobody świadczenia usług. Ministrowie wyrazili swoje zaniepokojenie w rozmowach z unijną komisarz Violetą Bulc, z Karimą Delli, przewodniczącą komisji transportu i turystyki (TRAN) PE oraz podczas spotkań z posłami sprawozdawcami Pakietu Mobilności I w przeddzień głosowania przez komisję TRAN nad stanowiskiem w ww. sprawie.

Ministrowie z przykrością zauważyli, że początkowe cele Pakietu Mobilności I zostały utracone w trakcie prac nad dokumentem, a interesy narodowe i protekcjonizm przeważają nad podejściem europejskim. Z ich punktu widzenia obecny projekt Pakietu Mobilności I nie jest zrównoważony z punktu widzenia społecznego i rynkowego. Tym samym, ma on wyraźny negatywny wpływ na cele środowiskowe i ogólnie szkodzi europejskiej gospodarce. Z przykrością zauważyli również, że posłowie sprawozdawcy znacząco zmienili swoje poprzednie stanowiska, a ich podejście stało się bardziej restrykcyjne przez co nie uwzględnia realiów sektora transportu drogowego. Liczni europejscy i krajowi przedstawiciele z branży transportu drogowego, związków zawodowych oraz sektorów gospodarki zależnych od wydajności usług transportu drogowego wyrazili podobne obawy, podkreślając, że atmosfera zakończenia europejskiego cyklu instytucjonalnego utrudnia osiągnięcie zrównoważonego rozwiązania nad Pakietem Mobilności I na poziomie europejskim.

Źródło: MI (op.pb)

Wróć