Wiadomości

Nadzór inwestorski w Świnoujściu - są już oferty

14 kwietnia br. upłynął termin na składanie ofert na nadzór inwestorski nad budową terminalu LNG w Świnoujściu. Oferty ostateczne, zawierające ceny, złożyły wszystkie trzy podmioty, zakwalifikowane do finałowego etapu postępowania prowadzonego przez spółkę Polskie LNG S.A.
Oferty cenowe złożyły:
 
 
1.     SOCOIN Ingenieria y Construcción Industrial, S.L.U. (Hiszpania). Wartość oferty:44 200 327 zł.
2.       Konsorcjum: ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. (Polska) - ILF Beratende Inguenieure GmbH (Niemcy) - MEI, LLC (USA).Wartość oferty:  47 334 780 zł.
3.       Konsorcjum: WS Atkins-Polska Sp. z o.o. ( Polska) - Atkins Ltd. (Wielka Brytania). Wartość oferty:  46 506 696,35 zł.
Obecnie oferty są badane pod względem formalnym. Wybór zwycięskiego podmiotu nastąpi najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. Zgodnie z regulaminem podmioty uczestniczące w postępowaniu będą mogły składać ewentualne odwołania w terminie 10 dni od daty jego rozstrzygnięcia.
 – Jesteśmy zadowoleni z wysokości cen, jakie zostały zaproponowane w ofertach – powiedział Prezes spółki Polskie LNG Zbigniew Rapciak. – Umowę z wykonawcą usług nadzoru chcielibyśmy podpisać na przełomie kwietnia i maja br. – dodał. Spółka Polskie LNG S.A. ogłosiła procedurę wyboru nadzoru inwestorskiego 18 sierpnia 2009 r.
Wnioski o udział w postępowaniu złożyło 11 podmiotów z 9 krajów, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Danii, Norwegii, Francji, Hiszpanii i Polski; 9 grudnia 2009 r. trzy konsorcja zostały zakwalifikowano do finałowego etapu; 28 stycznia 2010 r. wszystkie te podmioty złożyły oferty wstępne, a następnie -14 kwietnia 2010 r. - także oferty ostateczne.
 
O udział w postępowaniu mogły ubiegać się podmioty, które w szczególności: w okresie ostatnich 5 lat wykonały co najmniej jedną kompleksową usługę nadzoru inwestorskiego nad całością budowy terminalu LNG oraz posiadają certyfikat ISO 9001 (lub równoważny) w zakresie świadczonych usług. Do zadań wykonawcy będzie należało sprawowanie nadzoru – w imieniu inwestora - nad realizacją robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych, czyli m.in.: weryfikacja dokumentacji projektowej, prowadzenie odbiorów prac i robót, udział w czynnościach rozruchowych i testach sprawnościowych kompletnego obiektu.
 
* * *
Polskie LNG S.A. jest spółką celową, powołaną do budowy i eksploatacji terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu. Spółka Polskie LNG została utworzona w 2007 r. jako element strategii zdywersyfikowania dostaw gazu do Polski. Jej właścicielem jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. – spółka Skarbu Państwa. Budowa terminalu LNG została uznana przez Rząd za strategiczną inwestycję dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Terminal LNG powstanie w Świnoujściu, na terenie przeznaczonym pod rozwój portu. Pozwoli na odbiór do 5 mld m3 gazu ziemnego rocznie, z możliwością rozbudowy do 7,5 mld m3.
Budowa terminalu LNG w Świnoujściu to pierwsza tego typu inwestycja nie tylko w Polsce, ale i w naszej części Europy. Rozpoczęcie budowy terminalu planowane jest na drugą połowę 2010 roku, a zakończenie – na 30 czerwca 2014 roku.
(bp)źródło: rzecznik prasowy Polskie LNG S.A.

Wróć