Wiadomości

Niedoszły paliwowy „cud”


Na stacji paliwowej w małej miejscowości w Wielkopolsce  funkcjonariusze z Urzędu Kontroli Skarbowej ze Szczecina udaremnili próbę zmiany przeznaczenia produktu ropopochodnego. Towar w autocysternie, wwieziony z Niemiec jako uniwersalny olej smarowy „zamienił się" – poprzez zwykłą zmianę dokumentów – w olej napędowy. Sprawców złapano na gorącym uczynku.

Działania operacyjne kontroli skarbowej, prowadzone w okresie ostatnich kilku miesięcy, pozwoliły na wykrycie kilku kierunków dostaw oleju napędowego z Niemiec do Polski. Olej ten, zgodnie z dokumentacją, był przewożony z Niemiec do Czech, tranzytem przez Polskę, jako rzekomy uniwersalny olej smarowy, który nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym i podatkiem VAT. W rzeczywistości miejscem dostawy była Polska, a dokumenty dostawy zostały podmienione po przekroczeniu polskiej granicy. W konsekwencji „nielegalny" olej mógł zostać wprowadzony do obrotu w konkurencyjnych cenach, a „oszczędności" na podatkach trafiały bezpośrednio do kieszeni osób uczestniczących w tym procederze.

W toku czynności realizacyjnych i procesowych, przeprowadzonych na stacji paliw podczas próby opróżnienia cysterny do zbiorników stacji paliw, zabezpieczono przewożony towar, środek transportu oraz komplety zamienianych dokumentów. Trzem osobom uczestniczącym w organizacji nielegalnej dostawy przedstawiono zarzuty i przesłuchano ich w charakterze podejrzanych. Przyznały się one do popełnienia zarzucanych czynów, penalizowanych w Kodeksie karnym skarbowym oraz złożyły obszerne wyjaśnienia dotyczące skali działalności i miejsc dostaw towaru.

Tylko w toku tej jednej realizacji zatrzymano ok. 24.000 litrów paliwa o szacowanej wartości ok. 70.000zł, a uszczuplone należności Skarbu Państwa wyniosły ok. 40.000zł. Jednak z wyjaśnień podejrzanych wynika, że proceder ten trwał od blisko 2 lat z częstotliwością dostaw 1-2 razy w tygodniu i skutkował niezapłaceniem ok.5 mln zł należnych podatków.

Dla celów dowodowych i dalszego postepowania zabezpieczono nagrania z monitoringu stacji, sprzęt komputerowy, telefony komórkowe oraz dokumentację finansowo-księgową podmiotu. Pobrano również próbki paliwa z autocysterny, zbiorników na kontrolowanej stacji paliw oraz ze zbiorników innej stacji paliw, należącej do tego samego właściciela.

Zgromadzony materiał dowodowy oraz wyjaśnienia zatrzymanych umożliwiają podejmowanie kolejnych czynności w stosunku do innych podmiotów powiązanych z tym źródłem dostaw.

Wróć