Wiadomości

Nieformalne posiedzenie Rady ds. konkurencyjności w Budapeszcie


Sposoby na wspieranie rozwoju elektromobilności, główne założenia Nowego Paktu Konkurencyjności oraz wpływ sztucznej inteligencji na rozwój gospodarczy – to dominujące tematy nieoficjalnego spotkania ministrów ds. konkurencyjności w Budapeszcie. W spotkaniu wziął udział wiceminister rozwoju i technologii Ignacy Niemczycki.

Elektromobilność

Przejście na pojazdy elektryczne: Jak dojść do celu w 2035 roku? – to kluczowe pytanie dotyczące elektromobilności, które postawiono podczas budapesztańskich rozmów. Polski rząd uważa, że cele określone w rozporządzeniu unijnym ws. rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR) są bardzo ambitne i nie należy ich zaostrzać. Floty pojazdów elektrycznych oraz infrastruktura ładowania powinny rozwijać się w sposób zrównoważony, aby nie doszło do sytuacji, kiedy to wybudowana infrastruktura ładowania nie będzie wykorzystywana, a w efekcie doprowadzi to do jej zamknięcia. Polski rząd zwraca szczególną uwagę na sektor transportu drogowego, który ma duże znaczenie dla gospodarki. Wiceminister Niemczycki odniósł się także do kwestii premii na zakup pojazdów elektrycznych.

- Budowanie systemu zachęt w UE musi uwzględniać specyfikę państw członkowskich. Istnieje nierównowaga w sile nabywczej obywateli poszczególnych krajów, więc system powinien być elastyczny – powiedział wiceminister.

Nowy Pakt Konkurencyjności

Utrzymanie konkurencyjności UE powinno stanowić nadrzędny cel wszystkich podejmowanych inicjatyw w sferze gospodarczej i takie powinny być główne punkty Nowego Pakietu Konkurencyjności. Zdaniem Polski powinno się również położyć większy nacisk na dialog z biznesem oraz wsłuchiwać się w głos przedsiębiorców. Niezbędne jest zapewnienie przewidywalności i stabilności rynku, ram regulacyjnych i polityki, a także oferowanego wsparcia oraz klimatu podatkowego, które są kluczowe dla przyszłych inwestycji.

- Zielona transformacja powinna przyczyniać się do zwiększenia bezpieczeństwa, konkurencyjności i odporności w UE. Musi być sprawiedliwa i neutralna technologicznie, tak by pozostała wykonalna dla każdego państwa członkowskiego – podkreślił wiceminister MRiT.

Zdaniem Ignacego Niemczyckiego działania na rzecz zielonej transformacji powinny w większym stopniu opierać się na zachętach i nagrodach, a nie na obowiązkach i karach.

Sztuczna inteligencja a gospodarka

Polska popiera wspieranie przedsiębiorstw typu MŚP i start-up’ów w obszarze sztucznej inteligencji. Zdaniem rządu kluczowe działania, które muszą być dalej rozwijane, to m.in.: ustanowienie „fabryk AI”, poprawa dostępności wysokiej jakości danych i dostępu do nich oraz łączenie zasobów językowych (np. poprzez konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury cyfrowej). Intensyfikacja tych działań może być kluczowym czynnikiem wzrostu gospodarczego i konkurencyjności UE, szczególnie przy coraz to ważniejszej współzależności pomiędzy używaniem sztucznej inteligencji, a rozwojem Przemysłu 4.0 (unifikacji środowiska maszyn produkcyjnych z internetem).

Link do aktualności >>>tutaj<<<

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

 

Wróć