Wiadomości

Nieudana próba wyłudzenia VAT


Szybka reakcja lubuskiej kontroli skarbowej, współpracującej z Centralnym Biurem Śledczym Policji, udaremniła wyłudzenie 2 mln zł zwrotu VAT przez zorganizowaną grupę przestępczą dokonującą oszustw VAT w związku z fikcyjnym obrotem artykułami spożywczymi, m.in. kawą, słodyczami i napojami energetyzującymi.
Jednostka Wywiadu Skarbowego z Urzędu Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze, prowadząc czynności analityczne i działania operacyjne, wykryła zorganizowaną grupę przestępczą działającą w branży spożywczej. Podmioty, będące uczestnikami tej grupy, utworzyły karuzelę podatkową, wprowadzając fikcyjnie do obrotu m.in. kawę, słodycze oraz napoje energetyczne i uzyskały z tego tytułu nienależne zwroty podatku VAT. Firmy działające w grupie przestępczej dotychczas otrzymały zwroty podatku VAT w kwocie blisko 800 tys. zł, a kolejne wnioski o zwroty mogły doprowadzić do wyłudzenia kolejnych 2 mln zł.
Dzięki szybkiej reakcji Kontroli Skarbowej podjęto szereg działań uniemożliwiających dalsze działanie grupy. Między innymi przeszukano 9 miejsc, w których prowadzona była działalność gospodarcza lub przechowywano dokumenty księgowe, a także mieszkania osób zamieszanych w proceder. W wyniku tych działań zabezpieczono dane na nośnikach informatycznych i dokumentację finansowo-księgową oraz przesłuchano zatrzymane osoby. Zgromadzony materiał dowodowy zostanie wykorzystany w prowadzonych postępowaniach kontrolnych.
Pięciu członkom grupy Prokurator postawił zarzuty wyłudzenia zwrotów podatku VAT i prania brudnych pieniędzy. Wobec jednej osoby zastosowano również dwumiesięczny areszt tymczasowy, natomiast pozostałe cztery objęto dozorem policyjnym oraz zakazem opuszczania kraju. Na poczet uszczupleń podatkowych oraz grożących sprawcom kar zabezpieczono na rachunku bankowym jednego z podmiotów pieniądze w kwocie 2,3 mln zł.

Wróć