Wiadomości

Nowe rejestracje samochodów osobowych na paliwa alternatywne: +7% w III kw. 2016


W trzecim kwartale 2016 roku popyt na samochody zasilane paliwem alternatywnym (AFV) w UE zwiększył się (+ 7,0%), razem do 137 423 sztuk. Wyniki były zróżnicowane wśród różnych kategorii pojazdów. Z jednej strony, rejestracje obydwu rodzajów - samochodów ładowanych elektrycznie (ECV= BEV+EREV+FCEV+PHEV) i hybrydowych samochodów elektrycznych (HEV) nadal kontynuowały pozytywny trend i w ciągu ostatniego kwartału zanotowano dwucyfrowe zyski procentowe (odpowiednio + 20,2% oraz + 29,2%). Wzrost w segmencie ECV był szczególnie wspierany przez samochody elektryczne plug-in (PHEV) (+ 26,4%), które stanowią ponad połowę ogółu rejestracji w całej grupie ECV. Z drugiej strony, popyt na samochody zasilane propanem (LPG), etanolem lub gazem ziemnym (NGV) obniżył się w III kw. 2016r. o 26,2% do 34 384 sztuk, zgodnie z trendem z pierwszego i drugiego kwartału. Głównym powodem tego spadku jest kurczenie się rynku włoskiego, który odpowiada za większość tych pojazdów.

Na głównych rynkach UE, w Hiszpanii (+ 44,8%), Niemczech (+ 33,9%) i w Zjednoczonym Królestwie (+ 30,5%) odnotowano w ciągu ostatniego kwartału, znaczne zwiększenie liczby rejestracji samochodów z napędem alternatywnym (AFV). Wzrost w tych krajach był w pełni napędzany przez popyt na samochody elektryczne i elektryczne hybrydy. We Włoszech wykonanie w porównaniu do III kw. 2015r. (-17,2%) było niższe ze względu na gwałtowny spadek liczby rejestracji samochodów zasilanych propanem i gazem ziemnym, i tylko częściowo skompensowany wzrostem liczby samochodów elektrycznych (+ 46,6%) oraz hybryd elektrycznych (+ 52,4%). Francja odnotowała umiarkowany spadek (-10,9%) w całkowitej liczbie rejestracji samochodów z napędem alternatywnym (AFV), głównie z powodu spadku sprzedaży HEV i LPG. Francja stanowiła jednak wciąż drugi rynek pod względem liczby rejestracji HEV (10 070) po Zjednoczonym Królestwie.
Wśród krajów UE i EFTA, Norwegia utrzymała wiodącą pozycję z największą liczbą zarejestrowanych samochodów typu ECV w III kw. br.: 11 287 sztuk, więcej o 44,1% w porównaniu do III kw. 2015.

Źródło: PZPM, op.zp (fot. Skoda)

* UE, dane dla Chorwacji, Cypru, Luxemburga, Malty i Słowenii są niedostępne

** Prezentowane dane dla Polski przygotował z największą starannością PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów, jednak ze względu na brak staranności w procesie rejestracji i niejednorodność zapisów w danych źródłowych CEP, dane rzeczywiste mogą się różnić w pewnym stopniu od przedstawianych.

Wróć