Wiadomości

Nowe standardy technologiczne dla Systemu Informacyjnego


Nowe standardy technologiczne dla Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS)

Od 12 sierpnia 2024 r., w życie wejdą nowe standardy technologiczne dla Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS). Zawarte w dokumencie informacje opisują rozwiązania technologiczne wykorzystane w Systemie oraz format i sposób przekazywania danych przez użytkowników.

Jakie nowości będą wprowadzone?

Istotną zmianą będzie przekazywanie informacji o tym, czy zgłoszone zasięgi rzeczywiste opierają się na infrastrukturze własnej czy obcej (operatora hurtowego). Dzięki temu łatwiej będzie ustalić, kto odpowiada za prawidłowość danych, co ułatwi skuteczne adresowanie i poprawę błędnych zgłoszeń.

Lepsza analiza rynku telekomunikacyjnego

Wprowadzone zmiany wpłyną na całościową analizę i ocenę funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego, a przede wszystkim na ustalenie poziomu oraz zmian w dostępie do istniejącej infrastruktury stacjonarnego dostępu do internetu szerokopasmowego dla Operatorów Korzystających. Nowe standardy umożliwią również krzyżową kontrolę danych przekazywanych do systemu PIT oraz SIDUSIS. Potrzeba wprowadzenia przedmiotowych zmian była również sygnalizowana przez Prezesa UKE.

Ułatwienia w zgłaszaniu i weryfikacji danych

Zaktualizowane zostaną także moduły służące do zgłaszania zapotrzebowania oraz weryfikacji danych w SIDUSIS. Zmiany w formularzach mają na celu ułatwienie użytkownikom definiowania niezgodności oraz zapewnienie szybkiej i skutecznej reakcji zespołu obsługującego System.

Terminy obowiązywania nowych standardów

Nowe standardy technologiczne będą obowiązywały od chwili ich publikacji. Zgodnie z harmonogramem przekazywania danych do SIDUSIS, podmioty, które obsługują ponad 50 000 punktów adresowych, będą musiały zastosować nowe standardy już od 16 sierpnia 2024 r. Pozostałe podmioty, z mniejszą liczbą punktów adresowych, uczynią to do 10 września 2024 r.

Link do aktualności >>>tutaj<<< 

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Wróć