Wiadomości

Nowe Władze Izby w kadencji 2021-2025


W dniu 8 września 2021 roku, na Walnym Zgromadzeniu

Członków Polskiej Izby Paliw Płynnych, zostali wybrani

- na kadencję 2021-2025 - członkowie Rady Izby, Zarządu,

Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Prezesem Izby, na nową czteroletnią kadencję, została ponownie Pani Halina Pupacz.

Do Organów Izby wybrani zostali:

Rada Izby:

 1. Jerzy Będkowski
 2. Ryszard Brzeski
 3. Marek Cieśla
 4. Wiesław Deć
 5. Adam Durbas
 6. Sławomir Gorustowicz
 7. Marek Gryzio
 8. Artur Kandarian
 9. Tomasz Kuczmowski
 10. Monika Kurpiewska-Stachowiak
 11. Paweł Leń
 12. Dariusz Łoziński
 13. Jan Madejek
 14. Janusz Malinowski
 15. Halina Pupacz
 16. Józef Szwiec
 17. Wojciech Teszner
 18. Rafał Uchacz
 19. Krzysztof Wasylkowski
 20. Janusz Wiśniewski
 21. Arkadiusz Zwiewka
 22. Michał Żbel

Zarząd Rady Izby:

 1. Ryszard Brzeski
 2. Wiesław Deć
 3. Artur Kandarian
 4. Dariusz Łoziński
 5. Halina Pupacz
 6. Rafał Uchacz
 7. Janusz Wiśniewski

Komisja Rewizyjna:

 1. Marek Gawdziński
 2. Stanisław Kamecki
 3. Tomasz Możdżonek
 4. Aneta Tomczyk

Sąd Koleżeński:

 1. Adam Bugajski
 2. Andrzej Koźbiał
 3. Mieczysław Kwidziński

 

Wróć