Prawo

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 16 marca 2017


W Monitorze Polskim zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Energii  w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej, średniego dziennego zużycia krajowego brutto ekwiwalentu ropy naftowej, średniej dziennej produkcji netto gazu płynnego (LPG), średniego dziennego przywozu gazu płynnego (LPG) w 2016 r. oraz wartości współczynników określających gęstość produktów naftowych służących do ich przeliczenia z jednostek objętościowych na jednostki wagowe, stosowanych w 2017 r.

Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią ( patrz załącznik)

Wróć