Prawo

Odroczenie terminu obowiązkowego stosowania kas rejestrujących w myjniach samochodowych!Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod numerem 617 został opublikowany Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.


Projekt zakłada przesunięcie terminu obowiązkowej fiskalizacji myjni i urządzeń dodatkowych z 1 października 2022 r. na 1 kwietnia 2023 r. 

Projekt jest dostępny pod linkiem:>>> >>>>link

Biuro Izby

Wróć