Wiadomości

Oferty w przetargu na dzierżawę MOP


Poznaliśmy zainteresowanych dzierżawą kolejnych części nieruchomości MOP przeznaczonych pod budowę ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych i pełnienie roli operatora oraz dostawcy usługi ładowania dla tych stacji. Trzy podmioty złożyły oferty. Dotyczą one Miejsc Obsługi Podróżnych zlokalizowanych przy autostradach A1, A2, A4 oraz drogach ekspresowych S3, S7, S8 oraz S19.

Szczegółowe informacje dot. otwarcia ofert znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce z postępowaniem przetargowym.

Dzierżawcy wyłonieni w ramach ogłoszonego postępowania będą odpowiedzialni za wybudowanie na 15 MOP stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych osobowych i ciężarowych, spełniających wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR). Więcej o AFIR pisaliśmy już na naszej stronie internetowej.

Przetarg dotyczy MOP-ów zlokalizowanych przy autostradach i drogach ekspresowych:

A1 – Gorzelanka Wschód i Zachód, Starcza Wschód i Zachód,
A2 – Ciosny Północ i Południe,
A4 – Prószków i Krajków Północ,
S3 – Lisiny Wschód i Zachód,
S7 – Zbójecka Góra,
S8 – Ochędzyn i Niwiska,
S19 – Kamień Wschód i Zachód.

Umowy będą zawarte na okres 20 lat z możliwością przedłużenia o kolejne 5 lat. Ponadto w wyznaczonych przez GDDKiA lokalizacjach MOP, dzierżawcy będą mieli również możliwość, posadowienia automatu vendingowego lub sklepu autonomicznego, w celu uatrakcyjnienia świadczonych usług.

 

Oryginalny artykuł: >>>tutaj<<<

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

 

Wróć