Wiadomości

ORLEN analizuje budowę instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych z Płocka i okolic


PKN ORLEN w ramach strategii dochodzenia do neutralności emisyjnej do 2050 roku rozwija nowy obszar swojej działalności, który umożliwi efektywne przetwarzanie odpadów komunalnych. Powstające w jego wyniku surowce byłyby wykorzystywane do wytwarzania produktów i półproduktów petrochemicznych oraz rafineryjnych w nowoczesnej i ekologicznej instalacji. Koncern podpisał list intencyjny o współpracy w tym zakresie z Miastem Płock i Przedsiębiorstwem Gospodarowania Odpadami w Płocku, które dostarczałyby odpady. Wspólnie realizowany projekt byłby pierwszym w Polsce w pełni wdrażającym zasady gospodarki obiegu zamkniętego.

 - Europejskie regulacje w zakresie ochrony środowiska traktujemy jako szansę, którą w pełni chcemy wykorzystać. Dlatego konsekwentnie realizujemy strategię ORLEN2030, która odpowiada na te wyzwania, jednocześnie wytyczając nam drogę do nowoczesnego, zrównoważonego biznesu. Jednym z jej podstawowych założeń jest realizacja projektów recyklingu odpadów i wdrażanie w ten sposób zasad gospodarki o obiegu zamkniętym. Dynamiczny rozwój tego obszaru naszej działalności znacząco przyczyni się do budowy wartości koncernu w długiej perspektywie, a także istotnie wpłynie na wzrost konkurencyjności i efektywności ekologicznej polskiej gospodarki – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.
 
- Jesteśmy nowoczesnym miastem, które stawia na rozwiązania przyjazne środowisku. Mam satysfakcję, że inicjatywna, którą jako samorząd podejmujemy wspólnie z PKN ORLEN, będzie mieć pozytywne znaczenie dla środowiska naturalnego i przyniesie korzyści zarówno mieszkańcom Płocka oraz regionu, jak i PKN ORLEN – mówi Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka.
 
Porozumienie podpisane przez PKN ORLEN z Miastem Płock i Przedsiębiorstwem Gospodarowania Odpadami w Płocku to pierwszy krok w kierunku zagospodarowania odpadów komunalnych z Płocka oraz okolic i wykorzystania ich do produkcji m.in. poliolefin, na które systematycznie rośnie zapotrzebowanie.
 
- Realizujemy projekty, w których wykorzystujemy najlepsze i najbardziej efektywne ekologicznie technologie. Chcemy zastosować je także budując nowoczesną instalację do kompleksowego recyklingu zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z Płocka i okolic. Instalacja projektowana będzie tak, aby funkcjonować w systemie zero waste, dążąc tym samym do maksymalnego ograniczenia produkcji odpadów – mówi Józef Węgrecki, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Operacyjnych.
 
Inwestycja związana z budową instalacji do recyklingu odpadów komunalnych, którą analizuje PKN ORLEN, przyniosłaby korzyści nie tylko spółce, lecz także mieszkańcom Płocka i okolic, którzy tylko w 2020 roku wytworzyli ponad 57 tys. Mg zmieszanych odpadów komunalnych, nadających się do dalszego zagospodarowania.
 
Jednym z sygnatariuszy listu intencyjnego jest Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami, spółka należąca do Miasta Płock, która zajmuje się kompleksowym gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym ich sortowaniem oraz przetwarzaniem frakcji organicznej.
 
- Realizacja projektu wspólnie z PKN ORLEN i Miastem Płock zagwarantuje nam w przyszłości odbiór resztkowych odpadów kalorycznych, które zgodnie z obowiązującym prawem, nie mogą być składowane, a tym samym zmniejszy koszty, które obecnie w związku z tym ponosimy - mówi Stefan Kotlewski, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami.
 
W instalacji, której budowę analizuje PKN ORLEN, jednym z produktów przetwarzania odpadów byłby wodór. Dlatego projekt ten jest częścią flagowego przedsięwzięcia wodorowego PKN ORLEN - Hydrogen Eagle. Zakłada ono budowę  hubów wodorowych w Polsce, Czechach i na Słowacji dla transportu zasilanego odnawialnymi źródłami energii oraz innowacyjnych instalacji przetwarzających odpady komunalne w zero i niskoemisyjny wodór. Projekt Hydrogen Eagle pomyślnie przeszedł etap weryfikacji przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w konkursie na projekty z obszaru technologii i systemów wodorowych w ramach mechanizmu IPCEI i obecnie znajduje się na etapie notyfikacji pomocy publicznej przez Komisję Europejską.
 
 
Źródło: ORLEN, fot Andrzej Nowakowski -  Prezydent Płocka

Wróć