Wiadomości

ORLEN Południe inwestuje w biopaliwa


Spółka ORLEN Południe skierowała do realizacji projekt inwestycyjny rozbudowy instalacji do produkcji estrów metylowych. Projekt, zainicjowany w lutym 2015 r., wszedł w fazę budowy i wykonywania  prac montażowych na instalacji.

W przypadku uruchomionej w 2005 r. instalacji do produkcji estrów dotychczasowe, sukcesywne modernizacje umożliwiły zwiększenie jej wydajności o 50% i osiągnięcie w 2016 r. wyniku produkcji niemal 150 tys. ton estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych. Inwestycja podniesie moce wytwórcze do poziomu ponad 200 tys. ton rocznie, a tym samym w znaczący sposób wpłynie na ekonomikę procesów, przełoży się na efektywność i poprawę rentowności. Zakończenie prac oraz rozruch instalacji planowane jest w maju 2017 roku.

- PKN ORLEN od 2012 r. realizuje tzw. obniżone NCW, które w praktyce wiąże się z koniecznością zakupu 70% biokomponentów z rynku krajowego.  Poziom NCW stopniowo rośnie z  7,1 w roku 2017 do 8,5% w roku 2020, co automatycznie przekłada się na wzrost zapotrzebowania na estry krajowe. Realizacja inwestycji zabezpieczy zwiększone zapotrzebowanie PKN ORLEN na estry metylowe konieczne dla realizacji NCW w realizowanym przez Koncern wariancie. Do końca 2016 roku instalacja produkcji estrów metylowych w ORLEN Południe była wykorzystywana w 100% - powiedział Dawid Berny, Dyrektor ds. Biopaliw w ORLEN Południe.

Projekt rozbudowy jest wieloetapowy. Do jego realizacji  zostaną wykorzystane rozwiązania stosowane dla najbardziej wymagających instalacji przemysłowych. W prace inżyniersko – montażowe zostały zaangażowane firmy będące  liderami rozwiązań procesowych, dostarczając usługi i urządzenia tak aby sprostać wymaganiom przemysłu chemicznego. Obecnie, po zaakceptowaniu projektu bazowego AT Agrar-Technik Int. GmbH oraz wielobranżowej dokumentacji projektowej prowadzone są pierwsze roboty budowlane. Kolejnym krokiem będą prace montażowe zwieńczone przeprowadzeniem prób technologicznych i rozruchem instalacji.

Rozbudowa realizowana jest w warunkach pracującej instalacji. Jej przebieg nadzorują służby wymagane przepisami prawa budowlanego jak również Zespół ds. Realizacji Inwestycji  ORLEN Południe który na bieżąco monitoruje wszystkie prowadzone prace, ze szczególnym naciskiem na zachowanie bezpieczeństwa ludzi i procesów technologicznych.

Źródło: Orlen Południe (op. zp)

WIĘCEJ czytaj w marcowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne"

Jeżeli szukasz oferty biokomponentów, blendowania lub badania próbek paliw, znajdziesz ją podczas Międzynarodowych Targów STACJA PALIW - ich najbliższa edycja to 17-19 maja 2017 r., EXPO XXI, Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14

Wróć