Wiadomości

Orlen z PGNiG


ORLEN Upstream przystąpił do Umowy o Wspólnych Operacjach z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem SA (PGNiG). Porozumienie zakłada wspólną realizację prac analitycznych i badawczych na obszarze ośmiu bloków koncesyjnych w obrębie woj. podkarpackiego

Celem wspólnych operacji jest poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie Karpat. Na mocy zawartego porozumienia ORLEN Upstream obejmie 49% udziałów w  ośmiu blokach koncesyjnych o wspólnej nazwie projektowej „Bieszczady”. Umowa zakłada realizację uzgodnionego przez partnerów programu prac.

 

Zapadlisko przedkarpackie to historycznie jeden z najbardziej perspektywicznych obszarów pod względem występowania nagromadzeń węglowodorów. Konsekwentnie od lat dokumentujemy złoża w rejonie Bieszczad. Wierzę, że pozyskanie krajowego partnera oferującego zarówno współfinansowanie, jak i doświadczenie w zakresie akwizycji i interpretacji danych geologicznych otworzy drogę do kolejnych koncepcji poszukiwawczych dla tego obszaru. – powiedział Zbigniew Skrzypkiewicz – Wiceprezes Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia, PGNiG SA.

 

Zawarte porozumienie przewiduje wspólne prace poszukiwawcze na terenie bloków koncesyjnych numer: 437, 438, 456, 457, 458 oraz fragmentach bloków 416, 417 i 436, obejmujących obszar o łącznej powierzchni powyżej 3500 km2 . Koncesje na prowadzenie działalności na tych blokach zostały wydane przez Ministerstwo Środowiska na okres od 2,5 do 5 lat. Cel geologiczny poszukiwań złóż węglowodorów na tym terenie obejmuje utwory fliszu karpackiego, o wieku od dolnej kredy do miocenu, zalegające do głębokości 6000 m. W latach 2008 – 2014 na tym obszarze wykonano prace sejsmiczne i geofizyczne oraz jeden odwiert poszukiwawczy  (Niebieszczany-1). Wspólne operacje PGNiG i ORLEN Upstream przewidują wykonanie dalszych prac poszukiwawczych na wyznaczonym obszarze.

 

Systematycznie dokonujemy przeglądu koncepcji poszukiwawczych oraz analizy nowych możliwości współpracy, czy akwizycji – zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. – zaznaczył Wiesław Prugar, Prezes Zarządu ORLEN Upstream. Rejon Podkarpacia analizujemy od dłuższego czasu. Jeszcze w ubiegłym roku wystąpiliśmy do Ministerstwa Środowiska z wnioskami o nowe bloki koncesyjne w tym rejonie. Procedura jest w toku. Dzięki współpracy z PGNiG rozszerzymy planowany obszar poszukiwań, zyskując szerszy kontekst dla prowadzonych w najbliższych miesiącach w rejonie podkarpacia prac badawczych. – dodał W. Prugar.

 

ORLEN Upstream i PGNiG prowadzą już wspólne operacje w ramach projektu poszukiwawczo-wydobywczego Sieraków, na obszarze Niżu Polskiego w obrębie koncesji Międzychód-Gorzów Wielkopolski oraz Wronki. Celem projektu Sieraków jest zagospodarowanie wspólnie rozpoznanych struktur w dolomicie głównym  na terenie Niecki Szczecińskiej. PGNiG posiada 51% udziałów w projekcie, ORLEN Upstream - 49%. Obecnie trwają prace geologiczne w celu wytypowania kolejnych lokalizacji odwiertów rozpoznawczych oraz prowadzone są przygotowania do zabiegu szczelinowania hydraulicznego. Jest to kolejna faza prac projektowych zmierzająca do uruchomienia przez partnerów wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego w zachodniej Wielkopolsce

Wróć